Skip to main content
Arrow Electronics, Inc.
Mountain skiing
Článek

Využití Managed services k rozšíření vašich schopností

srpna 02, 2023 | Cédric Doignie

Pokračujte v inovacích a obcházejte nedostatek kvalifikovaných pracovníků a překážky vstupu na trh

 

Pro poskytovatele IT je nezbytné pokračovat v inovacích a poskytování špičkových služeb, aby zůstali konkurenceschopní a udrželi krok s vyvíjejícími se potřebami vašich zákazníků. Současná situace však představuje klíčové výzvy pro inovace a následně pro růst vašeho podnikání. Vidíme, že vám stojí v cestě dva hlavní faktory:

1. Nedostatek kvalifikovaných pracovníků. Kvalifikovaných pracovníků se specializovanými technologickými dovednostmi není dostatek. Je stále obtížnější najít a získat lidi s úzce specializovanými dovednostmi, které potřebujete k tomu, abyste své podnikání posunuli na vyšší úroveň.

2. Překážka vstupu. Vybudování platformy a helpdesku (24x7) požadovaného pro nabídku nejlepších spravovaných služeb je velmi nákladné. Čas potřebný k uvedení těchto složitých týmů, procesů a platforem na trh navíc činí z cash flow a návratnosti investic obtížnou rovnici.

Vzhledem k tomu, že je nejen obtížné najít talentované pracovníky, ale také je nákladově neúnosné vybudovat potřebné vybavení, jsou podniky, které se snaží rozšířit svou základní kapacitu, v těžké pozici, kdy se snaží najít kreativní způsoby, jak růst a inovovat.

Problém však nepředstavuje jen rozšíření na nové trhy. Ve skutečnosti jsme se setkali s tím, že mnoho našich obchodních partnerů nedostatečně využívá své stávající technologie, protože jim chybí určité odborné znalosti. Například jsme často viděli, že se skutečně využívá méně než 30 % funkcí NetScaleru (dříve Citrix ADC). Setkali jsme se také s tím, že distribuční partneři nasadili konkurenční technologie, aniž by si uvědomili, že tyto schopnosti již mají ve svém vlastním portfoliu. Jak k tomu dochází? Technologické produkty a řešení jsou nesčetné a jejich funkce jsou rozsáhlé a složité. Znát všechny výhody a úskalí řešení by vyžadovalo neuvěřitelnou úroveň specializace – není těžké si představit, že se často realizuje jen zlomek schopností.


Doplňte interní kapacity a vstupte na nové trhy

 

Managed Services vám vyjdou vstříc. Namísto investic do těžko přístupných, specializovaných a drahých zdrojů využijte Managed services společnosti Arrow, které doplní interní kapacity a pomohou vám plně využít stávající technologie, urychlit vaše SLA a rozšířit se na nové technologické trhy. Od správy dat přes networking a zabezpečení až po cloud – můžeme vám pomoci vydat se na cestu ke spravovaným službám.


Pomůžeme vám urychlit váš růst. Zde jsou hlavní důvody, proč spolupracovat se společností Arrow a doplnit tak své interní kapacity.

 

  1. Spolehněte se na odborné technické znalosti
  2. Upusťte od každodenní údržby a logistických úkolů a zaměřte se na podporu svých zákazníků ve svých specializovaných oblastech
  3. Snižte vstupní náklady využitím odborných znalostí a platforem společnosti Arrow
  4. Zvyšte provozní výkon své technologie a současně předcházejte incidentům a prostojům
  5. Získejte přístup ke spravovaným službám, které doplňují vaši stávající nabídku
  6. Maximalizujte hodnotu a možnosti svých technologií


Jsme nadšeni, že můžeme odstranit některé překážky a pomoci vám posunout se vpřed! Pokud chcete zjistit, jak začít využívat Managed services společnosti Arrow, obraťte se na svého obchodního zástupce nebo nás kontaktujte.

Staňte se distribučním partnerem
Staňte se partnerem