Skip to main content
Arrow Electronics, Inc.
Mountain skiing
Artykuł

Korzystanie z usług zarządzanych w celu rozszerzenia swoich możliwości

02/08/2023 | Cédric Doignie

Kontynuuj innowacje, omijając niedobory umiejętności i bariery wejścia na rynek.

 

Dostawcy usług IT muszą nieustannie wprowadzać innowacje i świadczyć najnowocześniejsze usługi, aby pozostać konkurencyjnymi i dotrzymać kroku zmieniającym się potrzebom klientów. Ale to obecny krajobraz stanowi kluczowe wyzwanie dla innowacji, a w konsekwencji — dla rozwoju Twojej firmy. Widzimy dwa główne czynniki stojące na Twojej drodze:

1. Niedobór umiejętności. Brak wykwalifikowanego personelu ze znajomością specjalistycznych technologii. Coraz trudniej jest pozyskać i przyciągnąć ludzi z niszowymi umiejętnościami, których potrzebujesz, aby przenieść swoją firmę na wyższy poziom.

2. Bariera wejścia. Budowa platformy i pomocy technicznej (24x7) niezbędnych do oferowania najlepszych w swojej klasie usług zarządzanych jest niezwykle kosztowna. Co więcej, czas wprowadzenia na rynek tych zaawansowanych zespołów, procesów i platform sprawia, że przepływy pieniężne i zwrot z inwestycji są trudnym równaniem.

Ze względu na to, że nie tylko trudno jest znaleźć unikalne talenty, ale także zbudować wymaganą kadrę, firmy próbują rozszerzyć swoje możliwości, znajdując kreatywne sposoby na rozwój i innowacje.

Ale problem ten wykracza poza wejście na nowe rynki. Widzieliśmy, że wielu naszych partnerów dystrybucyjnych nie wykorzystuje swoich obecnych technologii, ponieważ brak im pewnej wiedzy specjalistycznej. Na przykład często widzieliśmy, że korzysta się z mniej niż 30% funkcjonalności NetScaler (dawniej Citrix ADC). Widzieliśmy również, jak partnerzy handlowi wdrażają technologie konkurencyjne do już posiadanych, nie zdając sobie sprawy, że mają już te możliwości w swojej ofercie. Jak to się dzieje? Produkty i rozwiązania technologiczne są szerokie, a ich funkcje rozbudowane i złożone. Poznanie tajników danego rozwiązania wymagałoby niesamowitego poziomu specjalizacji — nietrudno sobie wyobrazić, że często wykorzystywany jest zaledwie ułamek możliwości.


Rozszerz swoje obecne możliwości i wejdź na nowe rynki

 

Usługi zarządzane wychodzą ci naprzeciw. Zamiast inwestować w trudno dostępne, wyspecjalizowane i kosztowne zasoby, korzystaj z usług zarządzanych Arrow, aby uzupełniać swoje możliwości, w pełni wykorzystywać obecne technologie, przyspieszać realizację umów SLA i rozszerzać działalność na nowe rynki technologiczne. Od zarządzania danymi, przez sieci i bezpieczeństwo, po chmurę — możemy pomóc w wyborze usług zarządzanych.


Pomożemy Ci przyspieszyć Twój rozwój. Oto najważniejsze powody, dla których warto współpracować z firmą Arrow, aby rozszerzyć własne możliwości firmy.

 

  1. Polegaj na fachowej wiedzy technicznej
  2. Uwolnij się od codziennych zadań związanych z serwisowaniem i logistyką, aby móc skupić się na wspieraniu klientów w swoich obszarach specjalizacji.
  3. Obniżenie kosztów wejścia na rynek dzięki wykorzystaniu wiedzy i platform firmy Arrow
  4. Zwiększenie wydajności operacyjnej swojej technologii przy jednoczesnym zapobieganiu incydentom i przestojom
  5. Uzyskaj dostęp do usług zarządzanych, aby rozszerzyć swoją obecną ofertę
  6. Maksymalizacja wartości i możliwości posiadanych technologii


Chętnie usuniemy bariery, które ograniczają Twój rozwój! Aby dowiedzieć się, jak rozpocząć korzystanie z usług zarządzanych Arrow, skontaktuj się ze swoim przedstawicielem handlowym lub skontaktuj się z nami.

Zostań partnerem
Zostań partnerem