Skip to main content
Arrow Electronics, Inc.
Black_Metallic_Wires_Closeup
Zasoby

Formalizmy

Kompleksowy zestaw informacji konieczny do rozpoczęcia współpracy z Arrow ECS.

City Top View of Skyscrapers in Hong Kong city

Jak zostać Partnerem?

Dla firm, rozpoczynających współpracę z Arrow ECS konieczne jest podpisanie następujących dokumentów:

  • Umowa o współpracy - ogólna umowa, której celem jest formalne rozpoczęcie współpracy, odnosząca się do Ogólnych Warunków Umów (OWU). Podpisując porozumienie Partner nabywa prawa i przywileje dotyczące m.in. otrzymania kredytu kupieckiego w Arrow ECS i uczestniczenia w dostępnych programach marketingowych.
  • Kwestionariusz Upoważnień - dokument umożliwia wyznaczenie konkretnych osób do współpracy z Arrow ECS, w tym osób mających prawo do składania zamówień (przy braku tego wskazania - zgodnie z reprezentacją spółki).
  •  Ogólne Warunki Umów
Businesspeople_Meeting_Behind_Glass

Ogólne Warunki Umów (OWU)

Ogólne Warunki Umów zawieranych przez Arrow ECS z Resellerami obowiązujące od dnia 15 lutego 2012 roku (wraz z późniejszymi zmianami) jednoznacznie określające zasady wzajemnych relacji biznesowych pomiędzy Partnerem a Arrow ECS.

OWU określa m.in. tryb informowania, realizacji zamówień, cen, sposobów i warunków rozliczeń, a także wzajemnych praw i obowiązków.

Obowiązujące:

https://www.arrow.com/globalecs/pl/owu/

Historia zmian:

https://www.arrow.com/globalecs/pl/owu-zmiany/

Full frame shot of metallic structure

Poczta elektroniczna

Dla firm o stałej współpracy z Arrow ECS (tylko przy podpisanej umowie o współpracy) istnieje możliwość składania zamówień pocztą elektroniczną, po wypełnieniu Kwestionariusza Upoważnień
Aby tak złożone zamówienie było ważne, muszą być spełnione następujące warunki:

  1. zamówienie musi być wysłane pod adres: "zamowienia.ecs.pl@arrow.com" jako główny adres (cc może być dowolne),
  2. zamówienie wysłane musi być z adresu e-mail podanego przez klienta na jego Kwestionariusza Upoważnień,
  3. zamówienie musi zawierać te same elementy, jak na pisemnym zamówieniu (produkty, ceny, wymagane informacje dodatkowe).

W celu usprawnienia obiegu dokumentów i ułatwienia wzajemnej współpracy proponujemy Państwu korzystanie z rozwiązań e-faktur.

woman leading startup enterprise

e-faktury

Korzystając z nowych narzędzi i możliwości prawnych, proponujemy Państwu system e-faktur.

Ten sposób współpracy między nami:

  • przyspieszy i ułatwi przepływ dokumentacji
  • pozwoli na oszczędność czasu
  • przyczyni się, choć w pewnym zakresie, do ochrony środowiska naturalnego.

Gorąco namawiamy naszych Partnerów do wybrania tej formy współpracy z nami. Wystarczy, że wyrażą Państwo na to zgodę i wskażą adres mailowy, na który będziemy mogli wysyłać wystawione faktury.

Formularz zgody na otrzymywanie e-faktur

Proszę kliknąć tutaj.

Warunkiem skutecznego wdrożenia tego rozwiązania jest posiadanie aktualnej umowy o współpracy z nami.

Formularz rezygnacji z otrzymywania e-faktur

W każdej chwili będą mogli dokonać Państwo rezygnacji z otrzymywania od nas e- faktur. Proszę kliknąć tutaj.

Uzupełnione formularze wraz z kopią KRS proszę wysłać pod adres: Malgorzata.Angielczyk@arrow.com

Pliki do pobrania

 

W języku polskim

In English

Umowa Arrow ECS Cooperation Agreement
Kwestionariusz upoważnień Authorisation Form
 

ArrowSphere - General Terms and Conditions 

Deklaracja Wekslowa  
Wniosek Kredytowy  
Zamówienie do Arrow ECS Order for Products from Arrow ECS
Zamówienie do Arrow ECS w walucie obcej Order in foreign currency for Products from Arrow ECS
Zamówienie w ramach specjalizacji McAfee MSP  Order Form McAfee MSP Specialisation 
Zamówienie usług kontrakt serwisowy IBM lub LENOVO  
Zamówienie usług kontrakt serwisowy pozostali producenci