Skip to main content
Arrow Electronics, Inc.
Black_Metallic_Wires_Closeup
Zasoby

Ogólne Warunki Umów (OWU)

OWU określa m.in. tryb informowania, realizacji zamówień, cen, sposobów i warunków rozliczeń, a także wzajemnych praw i obowiązków.

Zasady wzajemnych relacji biznesowych pomiędzy Partnerem a Arrow ECS