Skip to main content
Arrow Electronics, Inc.
People sitting at meeting table from above

Skontaktuj się z nami

Jak możemy Ci pomóc?

Opowiedz nam o sobie

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Arrow ECS sp z o.o. z siedzibą w Krakowie (dalej jako: „Arrow ECS”), ul. Sosnowiecka 79, 31-345 Kraków, NIP 678-26-82-866, dane kontaktowe: biuro.ecs.pl@arrow.com, tel. 012 616 43 00.

  2. Adres kontaktowy Inspektora Ochrony Danych to: Paweł Mróz, e-mail: rodo.ecs.pl@arrow.com

  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu skontaktowania się z Panią/Panem (co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia ogólne o ochronie danych 679/2016; dalej jako: RODO).

  4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do udzielenia Pani/Panu odpowiedzi. Po tym czasie będą przetwarzane dla celów, w zakresie oraz tak długo, jak jest to wymagane przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.

  5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych.

  6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

  7. Aby skorzystać z przysługującego Pani/Panu prawa, prosimy przesłać swoje żądanie na adres wskazany w pkt 2.

  8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego przypadku przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z naruszeniem przepisów RODO.

  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do skomunikowania się z Arrow ECS. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udzielenia odpowiedzi przez Arrow ECS.

 

Biura

W przypadku wszystkich zapytań prosimy o wypełnienie powyższego formularza lub skontaktowanie się z nami telefonicznie +48 12 616 43 00, bądź e-mailowo biuro.ecs.pl@arrow.com.

Siedziba w Krakowie

ul. Sosnowiecka 79
31-345 Kraków

Tel: +48 12 616 43 00

Centrum Szkoleniowe w Krakowie

ul. Sosnowiecka 79
31-345 Kraków

Tel: +48 12 616 43 00

Biuro w Warszawie

ul. Krakowiaków 32
02-255 Warszawa

Tel: +48 22 488 70 00

Zużyty sprzęt teleinformatyczny i telekomunikacyjny

Klienci Arrow ECS Sp. z o.o. mogą odsyłać zużyty sprzęt na adres:
ul. Stawowa 119,
31-346 Kraków

Tel: +48 607 628 864