Skip to main content
Arrow Electronics, Inc.
Wind_Power_Station_Installed_On_Mountain
Platformy

Certyfikat ISO

Jako platforma z certyfikatem ISO 27001, ArrowSphere spełnia rygorystyczne standardy bezpieczeństwa danych, zapewniając Tobie i Twoim klientom pełną ochronę.

Firma Arrow szczyci się posiadaniem certyfikatu Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (ISO) 27001.

Young woman riding a bicycle in the city at sunrise
Poufność, integralność i dostępność

Informacje o certyfikacji

Jako platforma z certyfikatem ISO 27001, ArrowSphere posiada dobrze udokumentowane i sprawdzone standardy poufności, integralności i dostępności danych. Platforma ta jest regularnie kontrolowana w celu sprawdzenia, czy infrastruktura wspierająca spełnia wymagania normy ISO. Arrow stosuje ponad 100 mechanizmów kontroli, w tym bezpieczeństwa fizycznego, zarządzania kontami, bezpieczeństwa platformy, bezpieczeństwa danych i prywatności oraz bezpieczeństwa poczty elektronicznej. 

ISO to znacznik branżowy, który świadczy o tym, jak wielką wagę przykładamy do bezpieczeństwa i o naszym zaangażowaniu w przestrzeganie przepisów i praktyk bezpieczeństwa.

Dążenie do perfekcji w dziedzinie cyberbezpieczeństwa

Private_And_Secure

Poufność

Dane pozostają prywatne i poufne

Document_Security

Integralność

Jakość danych jest zapewniana poprzez wykrywanie i monitorowanie zagrożeń.

Servers

Dostępność

Dostęp do danych bez ryzyka zakłóceń

Laptop_In_Server_Room
Poufność

Ochrona danych

ArrowSphere ma szereg mechanizmów kontrolnych, aby zapewnić pełne bezpieczeństwo i traktowanie danych z najwyższą starannością. Te mechanizmy kontrolne pomagają nam zachować prywatność i poufność danych oraz zachować zgodność z przepisami takimi jak RODO.

Poprzez różne mechanizmy kontrolne zapewniamy autoryzowanym użytkownikom odpowiedni dostęp i uprawnienia, w tym uwierzytelnianie wieloskładnikowe, logowanie jednokrotne, złożone hasła i kontrolę dostępu opartą na rolach (RBAC). Dzięki temu użytkownicy mają odpowiedni dostęp — dokładnie określony.

Suspension_Bridge
Integralność

Zachowanie jakości i autentyczności

Dane są cenne tylko wtedy, gdy reprezentują prawdziwe i dokładne informacje. ArrowSphere wyposażone jest w mechanizmy kontrolne służące do utrzymania integralności danych, zapobiegania niewłaściwemu wykorzystaniu i wyeliminowaniu sytuacji, w których osoby nieupoważnione mogłyby niewłaściwie wykorzystywać dane.

Czynności wykonywane zarówno na front-endzie, jak i back-endzie platformy i aplikacji internetowej ArrowSphere są monitorowane 24/7. Możemy zagwarantować, że informacje nie będą przesyłane poza granice kraju, a podczas przesyłania i przechowywania dane będą szyfrowane. Jeśli użytkownik chce zrezygnować z utrzymywania swoich danych na platformie, możemy te informacje zanonimizować.

Możemy wykrywać złośliwe próby naruszania bezpieczeństwa danych przez boty, podmioty obce i innych cyberprzestępców. 

Woman using laptop in office
Dostępność

Minimalizacja zakłóceń i przestojów

Dostępne w dowolnym miejscu i czasie. Elastyczna infrastruktura ArrowSphere umożliwia upoważnionym użytkownikom dostęp do platformy w dowolnym momencie.

Aby przeciwdziałać wszelkim incydentom lub potencjalnym awariom, ArrowSphere jest zwirtualizowana, a główna instancja została zreplikowana i może zostać automatycznie przeniesiona. Wdrożyliśmy georedundancję, aby unikać przestojów systemu w obliczu nieoczekiwanych problemów.

Chcesz dowiedzieć się więcej o bezpieczeństwie ArrowSphere?
Skontaktuj się z nami