Skip to main content
Arrow Electronics, Inc.
Wind_Power_Station_Installed_On_Mountain
Platformy

Certifikace ISO

Jako platforma s certifikací ISO 27001 splňuje ArrowSphere přísné standardy zabezpečení dat, které vám i vašim zákazníkům přinášejí klid.

Společnost Arrow je hrdým držitelem certifikace ISO (International Organisation for Standardisation) [Mezinárodní organizace pro normalizaci] 27001.

Young woman riding a bicycle in the city at sunrise
Důvěrnost, integrita a dostupnost

O certifikaci

Jakožto platforma s certifikací ISO 27001 má ArrowSphere dobře zdokumentované a osvědčené standardy důvěrnosti, integrity a dostupnosti dat. Platforma je pravidelně kontrolována, aby se ověřilo, že podpůrná infrastruktura splňuje požadavky normy ISO. Společnost Arrow dodržuje více než 100 kontrolních mechanismů – včetně fyzického zabezpečení, správy účtů, zabezpečení platforem, zabezpečení dat a soukromí a zabezpečení e-mailů. 

ISO je průmyslová značka, která demonstruje vysokou hodnotu, již přikládáme bezpečnosti, a naše hluboké odhodlání dodržovat shodu s jejími požadavky a všechny bezpečnostní postupy.

Závazek k excelentnosti v oblasti kybernetické bezpečnosti

Private_And_Secure

Důvěrnost

Data zůstávají soukromá a důvěrná

Document_Security

Integrita

Kvalita dat je udržována prostřednictvím detekce a monitorování hrozeb

Servers

Dostupnost

Mějte přístup ke svým datům bez přerušení

Laptop_In_Server_Room
Důvěrnost

Ochrana vašich údajů

ArrowSphere má zavedenou řadu kontrolních mechanismů, které zajišťují, že vaše data jsou zcela bezpečná a zachází se s nimi s maximální péčí. Tyto kontrolní mechanismy nám pomáhají zachovávat soukromí a důvěrnost dat a dodržovat předpisy, jako je GDPR.

To, aby oprávnění uživatelé měli odpovídající přístup a oprávnění, zajišťujeme prostřednictvím různých kontrolních mechanismů, včetně vícefaktorového ověřování, jednotného přihlašování, složitosti hesel a řízení přístupu na základě rolí (RBAC). To zajistí, že zamýšlení uživatelé budou mít jen odpovídající přístup – nic víc a nic méně.

Suspension_Bridge
Integrita

Zachování kvality a autentičnosti

Data jsou cenná pouze tehdy, když obsahují pravdivé a přesné informace. ArrowSphere zavedla kontrolní mechanismy pro zachování integrity dat, zabránění jejich zneužití a eliminaci manipulace s daty neoprávněnými stranami.

Činnosti prováděné na frontendu i backendu platformy ArrowSphere a webové aplikace jsou monitorovány 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Jsme schopni zaručit, že informace nebudou přenášeny mimo zemi a že data budou šifrována za všech okolností. Pokud již nechcete, aby vaše data byla v platformě, můžeme je anonymizovat.

Dokážeme data chránit před zranitelnostmi a odhalit pokusy o jejich zneužití realizované prostřednictvím botů, zahraničních aktérů a jiných kyberzločinců. 

Woman using laptop in office
Dostupnost

Minimalizace narušení a prostojů

K dispozici kdykoli a kdekoli potřebujete. Odolná infrastruktura ArrowSphere umožňuje autorizovaným uživatelům kdykoli přistupovat k platformě.

Pro řešení incidentů nebo potenciálních havárií je aplikace ArrowSphere virtualizována, hlavní instance je replikována a může se automaticky přesouvat. Máme zavedenou geografickou redundanci, abychom zajistili, že nedojde k prostojům systému při výskytu neočekávaných problémů.

Chcete se dozvědět více o zabezpečení platformy ArrowSphere?
Kontaktujte nás