Skip to main content
Arrow Electronics, Inc.
Two employees analyzing data on multiple monitors
Platformy

Řídicí panely

Společnost ArrowSphere zavádí oborové doporučené postupy (ze sféry zabezpečení (SecOps) přes finance (FinOps) až po životní prostředí (GreenOps)) a poskytuje vám tak informace potřebné k tomu, aby vaši zákazníci mohli plně optimalizovat své cloudové aktivity.

Private_And_Secure

Zvyšte ochranu

Savings

Identifikujte úspory

Rohs

Umožněte ekologické používání

Zvyšte ochranu

Řídicí panel zabezpečení

Identifikujte zranitelná místa. Rychle odhalte hlavní problémy, se kterými se vaši zákazníci potýkají, a zjistěte, jak je odstranit. Vydávejte strategická doporučení pro ještě větší ochranu. Bezpečnostní řídicí panel ArrowSphere poskytuje data a monitorování, které vám umožní neustále sledovat stav zabezpečení všech vašich zákazníků. Podívejte se na úžasné funkce řídicího panelu, které vám umožní:

 • Globální hodnocení vašich zákaznických účtů v jediném KPI ukazateli
 • Identifikovat hlavní problémy, se kterými se vaši zákazníci potýkají
 • Získání podrobného pohledu na úrovni jednotlivých zákazníků
 • Určení toho, kteří zákazníci vynikají a kteří potřebují zlepšení svého zabezpečení
 • Porovnání trendů výkonu zabezpečení v průběhu času
Young business people analyzing data
Identifikujte úspory

Řídicí panel optimalizace nákladů

Získejte komplexní přehled o všech svých zákaznících. Procházejte si detaily. Řídicí panel optimalizace nákladů společnosti ArrowSphere poskytuje doporučení, jak víc ušetřit.

 • Získejte globální přehled o všech potenciálních úsporách a trendech vašich zákazníků v průběhu času
 • Seznamte se s používáním cloudu jednotlivými zákazníky a identifikujte příležitosti k optimalizaci jejich výdajů na cloud
Wind_Power_Station_Installed_On_Mountain
Umožněte ekologické používání

Řídicí panel udržitelnosti

Analyzujte uhlíkovou stopu zákazníků. Pomozte jim přiblížit se cílům v oblasti životního prostředí a udržitelnosti. Řídicí panel udržitelnosti poskytuje data, která potřebujete k poskytování strategických doporučení ohledně používání cloudu.

 • Získejte přehled o trendech emisí uhlíku a emisí v průběhu času
 • Posuďte uhlíkovou stopu zákazníků
 • Pochopte lépe emisím uhlíku díky využití cloudu
 • Zaznamenávejte data potřebná k ověření souladu s předpisy
Ukázka řídicích panelů
Kontaktujte nás