Skip to main content
Arrow Electronics, Inc.
City Top View of Skyscrapers in Hong Kong city
Rozwiązania

Dostawcy usług w chmurze

Wyjdź poza zarządzanie subskrypcjami. Rozwijaj się w przyszłości.

Przyspieszenie wzrostu CSP

Cloud_Subscription

Zarządzaj wszystkimi swoimi subskrypcjami w chmurze w jednym miejscu

Cloud_Infrastructure

Zwiększ satysfakcję klientów dzięki naszemu dostosowywalnemu rynkowi użytkowników końcowych

Cart

Kupuj na swoich warunkach – przez Arrow lub bezpośrednio od sprzedawców

Łatwo sprzedawaj rozwiązania wielochmurowe z dostępem do czołowych na świecie dostawców hiperskalarnych

Hire_An_Engineer

Wykorzystaj swoje możliwości dzięki naszej wiedzy technicznej

Simplify

Uproszczenie operacji administracyjnych, aby można było skupić się na potrzebach klientów

Platformy, narzędzia i usługi na rzecz rozwoju

Artifical_Intelligence_Project

Uprość złożoność dostarczania usług w chmurze

ArrowSphere to nasza platforma do dostarczania i zarządzania w chmurze, która oferuje kompleksowe zarządzanie cyklem życia chmury u wszystkich Twoich dostawców. Uproszczone wycenianie i udostępnianie, zarządzane zużycie i subskrypcje oraz uproszczone rozliczanie i fakturowanie to tylko niektóre z funkcji, z których mogą korzystać użytkownicy.

Colleagues Discussing Project

Szybsze zamykanie wysokiej jakości transakcji

Szybciej dostarczaj właściwe rozwiązania do właściwych klientów. Nasze eksperckie wsparcie przedsprzedażowe i certyfikowani architekci rozwiązań eliminują złożoność sprzedaży.

Business casual team manager having a discussion

Zoptymalizuj przepływ środków pieniężnych

Możemy zdjąć ciężar finansowy z Twoich barków, pozwalając Ci płacić z dołu. Oznacza to dla Ciebie więcej kapitału obrotowego każdego miesiąca.

Zostań Partnerem
Bądź w kontakcie