Skip to main content
Arrow Electronics, Inc.
Fashionable woman working at home
Článek

XaaS: Současnost a budoucnost využívání technologií

března 16, 2023 | Kristin D. Russell

Ekonomika konceptu XaaS je tu natrvalo – podpořte svůj růst pomocí řešení Arrow Electronics

Technologie se stále častěji nakupují formou služby prostřednictvím modelu předplatného. Vše je prodáváno a poskytováno jako služba. Celosvětová ekonomika konceptu „vše jako služba“ (XaaS) je obrovská – dosahuje 904 miliard dolarů.1 Společnost IDC provedla průzkum mezi více než 1 000 pracovníky s rozhodovací pravomocí v oblasti IT po celém světě a zjistila, že 77 % z nich souhlasí s tím, že přechod na nákup digitální infrastruktury formou služby, včetně modelů spotřeby a vzdálené podpory, je klíčovým prvkem jejich budoucí strategie.2 A s předpokládaným 22 % růstem do roku 20273, koncept XaaS roste rychleji než celý technologický trh a v nejbližší době rozhodně neztratí na dynamice.  

Digitální ekonomika konceptu XaaS je ve společnosti Arrow Electronics předmětem úvah a diskusí již několik let. Víme, že jde o víc než jen o trend, a rádi vám pomůžeme využít příležitostí, které koncept XaaS nabízí. 

Model XaaS nabízí nekonečný potenciál, ale není to bez komplikací 

Struktura pay-as-you-go činí z konceptu XaaS atraktivní model z několika hlavních důvodů: 

  • Měsíční opakující se platby mohou zvýšit marži a zlepšit cash flow. 
  • Můžete se přizpůsobit poptávce na trhu a zároveň se konkurenčně odlišit. 
  • Vaši zákazníci budou moci využívat předvídatelnost nákladů a daňové výhody modelu XaaS. Ti, kteří chtějí převést kapitálové výdaje na provozní náklady, mohou využít nabídky leasingu. 
  • Model XaaS také pomáhá zajistit, že vaši zákazníci budou mít vždy k dispozici nejnovější technologie.

Vše nasvědčuje tomu, že tento model má potenciál rychlého růstu, a to i v nejistých tržních podmínkách. Mechanismus přechodu se však může rychle zkomplikovat.  

Správa cloudu, vyšší předplatné a nedostatek podpory nebo technických dovedností – to vše jsou problémy, se kterými se vaši zákazníci potýkají, když se snaží zorientovat ve složitostech cloudu a modelu XaaS. Jako důvěryhodný poradce, na kterého se vaši zákazníci obracejí s žádostí o odborné znalosti v oblasti cloudu, musíte řešit tyto problémy, které jsou dále umocněny dalšími faktory, jako je odsouhlasení fakturace, integrace ERP, složité objednávání a zajišťování, více pracovních postupů, více samoobslužných nástrojů pro zákazníky, vykazování a uvádění na trh. 

Zajistěte, aby správa vašeho podnikání s konceptem XaaS byla bezproblémová 

Víme, že poptávka po flexibilní spotřebě, kterou koncept XaaS poskytuje, roste. Podnikání v modelu XaaS však vyžaduje víc než jen kliknutí na tlačítko „koupit“ a čekání na další obnovení. Vyžaduje průběžnou správu této předplacené služby. Jako přední distributor modelu XaaS jsme zde, abychom vám pomohli vyřešit problematické aspekty změny modelů, abyste mohli hladce přejít na jiný model a následně profitovat. 

Začíná to u platformy 

Chcete-li na trhu modelu XaaS skutečně vyniknout, musíte si osvojit správu předplatného. Vytvořili jsme platformu ArrowSphere, abychom vám s tím pomohli. Jako uznávaná digitální distribuční platforma v oboru je ArrowSphere jednou z nejkomplexnějších globálních cloudových platforem pro nákup, prodej a správu řešení XaaS a poskytuje našim obchodním partnerům vynikající zkušenosti při řízení všech předplatných jejich zákazníků.  

Umožňuje vyhledávat, objevovat, nakupovat a spravovat veškerý váš software a technologická řešení modelu XaaS. Předplatné můžete spravovat po celou dobu životního cyklu každého produktu. Jednoduše řečeno: ArrowSphere vám umožní zefektivnit provoz, zvýšit efektivitu a rozšířit podnikání. Díky ArrowSphere jsme zaznamenali růst podnikání mnoha zákazníků – je to jedna z našich nabídek, na kterou jsme nejvíce hrdí. A protože víme, že model XaaS je současnost i budoucnost, vidíme zřetelně, jak se v této složité situaci zorientovat a vyjít z ní silnější.  

Obraťte se na svého obchodního zástupce nebo nás kontaktujte, abyste se dozvěděli více o nekonečných možnostech s platformou ArrowSphere. 

Sources

1,3IDC, Worldwide Whole Cloud Forecast, 2022–2026: The Next Stage of the Shift to a Cloud-Centric Technology Industry, Doc #US49857122, Dec 2022

2IDC, FutureScape: Worldwide Future of Digital Infrastructure 2023 Predictions, Doc #US48376222, June 2022

Staňte se obchodním partnerem
Staňte se partnerem