Skip to main content
Arrow Electronics, Inc.
Business team training listening meeting concept
Článek

Váš průvodce novými technologiemi

června 09, 2022 | Kristin D. Russell

Úloha distribuce v hodnotovém řetězci technologií

Technologie se nezjednodušují – naopak jsou stále složitější. Nové produkty, řešení, poskytovatelé a dodavatelé se neustále mění a v důsledku toho se mění i očekávání a požadavky koncových zákazníků.

Úloha a význam IT distributorů v hodnotovém řetězci technologií je stále častěji předmětem diskuzí s tím, jak se dramatickým tempem objevují a vyvíjejí nové technologie. Dosah na trhu, vysoké náklady na přímý prodej, klesající cenová křivka, tvrdá konkurence, efektivita uvedení na trh a podpora ekosystému jsou jen některé důvody pro zvýšenou závislost na distribučních kanálech. Současně si poskytovatelé IT cení komplexních služeb a podpory, které jim distributoři poskytují při vytváření nových technologických řešení a získávání většího počtu obchodních partnerů.

Hlavní úloha IT distribuce je dlouhodobějšího rázu – poskytovat přidanou hodnotu celému prodejnímu kanálu – ale IT poskytovatelé a dodavatelé hledají na současném trhu nové výhody prostřednictvím distribuce. Podívejme se na několik způsobů, jak se distribuce přizpůsobuje, aby vám pomohla držet krok s informacemi a orientovat se v nových a vznikajících technologiích.

Manévrování ve složitém ekosystému

Technologické prostředí je každým dnem složitější a složitější. Poskytovatelé IT a jejich zákazníci musí být schopni se orientovat v několika odlišných oblastech, aby se mohli rozhodnout pro technologie, které nejlépe vyhovují jejich požadovaným obchodním výsledkům. To může být velmi obtížné, protože se musí vypořádat s různými dodavateli technologií, sadami funkcí, modely nasazení a spotřeby a dokonce i s omezenou dostupností produktů. Ke složitosti přispívá i neustále se měnící technologické prostředí. Distributoři mohou tento proces zjednodušit – pomáhají dodavatelům rozšířit prodej a proniknout na okolní trhy a zároveň pomáhají IT poskytovatelům a obchodním partnerům rozvíjet jejich podnikání.

Porozumění technologiím a řešením, které se vzájemně doplňují

Během posledních deseti let došlo k prudkému rozvoji aplikací pro transformaci založenou na technologiích. Dnes existuje příliš mnoho způsobů nasazení technologií na to, aby dodavatelé mohli adekvátně podporovat vás a vaše zákazníky. Pro úspěch na trhu jsou klíčové odborné znalosti v dané oblasti, geografická blízkost, podpora aplikací v terénu a schopnost podporovat zákazníky v průběhu jejich konkrétního životního cyklu produktu. Díky vlastnímu personálu složeného z technologických odborníků, kteří jsou informováni o neustále se vyvíjejících technologiích a vědí, jaká řešení spolu dobře spolupracují, mají distributoři dostatečný dosah, hloubku a rozsah, aby mohli poskytovat výjimečné služby – a mohou tak pomoci zbavit se domněnek nebo odhadů při rozhodování se o technologiích.

Rozšíření vašich schopností o služby s přidanou hodnotou

Vy a vaši zákazníci máte jedinečné potřeby. Některé z těchto potřeb nesouvisí s technologií. Logistická podpora, financování, podpora při nasazení, podpora při zavádění nových produktů, aktualizace starší instalační základny v terénu – to je jen několik příkladů, které vyžadují služby závislé na vašich vlastních zdrojích. Distributoři mají největší vliv tím, že jsou strategickým průvodcem, který vás podporuje v technologickém cyklu a ve vašich jedinečných obchodních potřebách.

Nechte se vést společností Arrow

Jako inovativní distributor IT se společnost Arrow zaměřuje na neustálý růst celého ekosystému. Každý den se snažíme poskytovat vyšší hodnotu. Nabízíme bohaté technické znalosti, inovativní a reálná řešení a digitální nabídky, včetně služeb ArrowSphere:

  • ArrowSphere: Spravujte, rozšiřujte a odlište své podnikání s využitím naší platformy pro poskytování a správu cloudu

To je jen několik způsobů, jak přinášíme hodnotu napříč kanálem, a já se těším na podporu současných i budoucích poskytovatelů a dodavatelů IT, se kterými se budeme i nadále pohybovat ve složitém – a někdy i nepředvídatelném –technologickém prostředí.