Skip to main content
Arrow Electronics, Inc.
business team
Artikkel

Din veiledning til nye og kommende teknologier

09.06.2022 | Kristin D. Russell

Distribusjonens rolle i teknologiverdikjeden

Teknologi blir ikke enklere – den blir stadig mer kompleks. Nye produkter, løsninger, leverandører og forhandlere er i stadig endring og – som et resultat av dette – er forventningene og kravene til sluttkunder også i endring.

Etter hvert som nye teknologier ankommer og modnes i et dramatisk tempo, har rollen og viktigheten til IT-distributører i teknologiverdikjeden vært et tema for diskusjon. Markedsrekkevidde, høye kostnader ved direktesalg, en fallende priskurve, intens konkurranse, go-to-market-effektivitet og økosystemstøtte er bare noen få grunner til økt avhengighet av distribusjonskanaler. Samtidig verdsetter IT-partnere one-stop-shop og supporten som distributører leverer mens de bygger nye teknologiløsninger og legger til rette for flere partnere.

Den primære rollen til IT-distribusjon har lenge vært – å gi merverdi til hele go-to-market-kanalen – men IT-leverandører og forhandlere søker nye fordeler gjennom distribusjon i dagens marked. La oss se på flere måter distribusjonen tilpasser seg for å bidra til å holde deg informert og navigere nye og kommende teknologier.

Manøvrere økosystemets kompleksiteter

Teknologilandskapet blir stadig mer komplisert. IT-forhandlere og deres kunder må navigere flere ulike domener for å ta teknologiske valg som passer best for deres ønskede bruksområde for forretningsresultater. Dette kan være svært vanskelig siden de må håndtere flere teknologileverandører, funksjonssett, distribusjons- og forbruksmodeller og til og med begrenset produkttilgjengelighet. I tillegg til kompleksiteten er det stadig endrende teknologilandskapet. Distributører kan forenkle prosessen – hjelpe forhandlere med å utvide salget deres for å gå inn i nærliggende markeder samtidig som de hjelper IT-leverandører og partnere med å utvide virksomheten sin.

Forstå teknologiene og løsningene som utfyller hverandre

Bruksområdene for teknologidrevet transformasjon har eksplodert i løpet av det siste tiåret. Det er rett og slett for mange måter teknologi distribueres på for at forhandlere skal kunne støtte deg og kundene dine på en tilstrekkelig måte. Domeneekspertise, geografisk nærhet, støtte til bruksområder i felt og kapasitet til å støtte kundene gjennom deres spesifikke produktlivssyklus er avgjørende for suksess på markedet. Med et personale av interne teknologieksperter som holder seg informert om stadig utviklende teknologier og forstår hvilke løsninger som fungerer godt sammen, har distributører rekkevidden, dybden og bredden til å tilby eksepsjonell service – og de kan hjelpe med å fjerne usikkerheten rundt teknologiske beslutninger.

Utvid mulighetene dine med verdiøkende tjenester

Du og kundene dine har unike behov. Noen av disse behovene er ikke teknologirelaterte. Logistikkstøtte, finansiering, distribusjonsstøtte, ny produktintroduksjonsstøtte, feltoppgraderinger på eldre installasjonsbase – dette er bare noen få eksempler som krever tjenester avhengig av dine interne kapabiliteter. Distributører har størst innvirkning ved å være en strategisk veileder som støtter deg gjennom teknologisyklusen og dine unike forretningsbehov.

La Arrow være din veileder

Som en innovativ IT-distributør fokuserer Arrow på å veilede kontinuerlig vekst for hele økosystemet. Vi bestreber oss på å levere økt verdi hver dag. Vi tilbyr dyp teknisk ekspertise, innovative løsninger og digitale tilbud fra den virkelige verden, inkludert ArrowSphere:

  • ArrowSphere: Administrer, skaler og differensier virksomheten din ved hjelp av vår plattform for skylevering og -administrasjon

Dette er bare noen få måter vi tilfører verdi på tvers av kanalen, og jeg ser frem til å støtte nåværende og fremtidige IT-leverandører og forhandlere mens vi fortsetter å navigere de komplekse – til tider uforutsigbare – teknologilandskapet.