Skip to main content
Arrow Electronics, Inc.
Windmill_Farm_Zhoushan
Tjenester

Markedsføring

Data- og markedsinnsikt som hjelper produsenter med å finne de riktige mulighetene. Strategier for konvertering av målgrupper.

En resultatbasert tilnærming. Vi fokuserer på krysspunktet mellom kundenes behov og dine løsninger.

Offer

Skaper kvalifiserte muligheter for kunder

Vi hjelper kundene våre med å få virksomhetene sine til å vokse og redusere salgssyklusen ved hjelp av anvendelig innsikt og en publikumssentrert tilnærming til markedsføring.

Pipeline_EU

Få produsentenes pipeline til å vokse

Resultater er det som betyr mest og for produsenter betyr det større avkastning på investeringene. Vi hjelper produsentene våre med å komme raskere til markedet og med smartere leveranser.

Datadrevet betyr at man driver virksomheter fremover

Telecommunications_Operational_Data_Center

Øk dine salg med kvalifiserte muligheter

Flere forretningsmuligheter og redusert salgssyklus. Vi hjelper deg å dra nytte av anvendelig markedsintelligens som vi henter fra milliarder av IT-transaksjoner som ikke er tilgjengelig for offentligheten.

ThinkOn Services

Markedsføringsteknologi i verdensklasse

Vi hjelper deg med å håndtere alt i en teknisk løsning, med alt fra markedsmidler og salgsmuligheter til automatisering av markedsføringen og white-labeling. 

Man_And_African_American_Woman_Meeting_at_Desktop

Få større avkastning på investeringen

Det viktigste er forretningsresultater, ikke bare KPIer. Ved å fokusere på oppbyggingen av en kvalifisert pipeline, gir vi produsentene våre bistand gjennom hele salgssyklusen - fra kundeprospekt til avtale.

Smart Logistic Concept_Tablet With Map

Kom raskere til markedet

Vi bruker data til å hjelpe produsentene med å finne og rekruttere de riktige kanalpartnerne, levere riktig innhold og nå de riktige sluttkundene.

La oss komme i gang
Ta kontakt