Skip to main content
Arrow Electronics, Inc.
Tunnel_With_LED_Integrated_Lightwall
Případová studie

Čeho lze dosáhnout díky správnému použití Azure functions?

Business Team Working

Profil partnera

Pod značkou Eria působíme na českém trhu softwarového vývoje a poradenství od roku 2015. Poskytujeme odborné konzultace a mentoring v oblasti produktového vývoje, cloudových služeb a optimalizace výkonu software. Věnujeme se aktivnímu IT výzkumu, softwarovému vývoji a usilujeme o aplikaci dosažených výsledků do praxe. V rámci expertních konzultací nabízíme svým klientům unikátní know-how získané zkušenostmi od technologických startupů ze Silicon Valley. I ve složitém korporátním prostředí dokážeme optimalizovat vývojové týmy s důrazem na efektivitu a predikovatelnost. 

City Stream Park With Crowd At Sunset Clouds

Výzva

  • Provoz webové aplikace formou „serverless“
  • Automatické škálování aplikace za provozu
  • „nulové“ náklady za provoz

Řešení

  • Microsoft Azure s Azure functions
Airplane Flying through Clouds

Obchodní výzva

Většina firem v České republice zaspala možnosti, které přináší svět cloudu. Navíc se řada menších a středních podniků mylně domnívá, že nejefektivnější krok, který pro IT zázemí své společnosti mohou udělat, je pořízení vlastního serveru případně jeho pronájem u hostingové společnosti. Na první pohled se totiž může zdát, že nejlevnější variantou je ta, která má nejnižší pořizovací cenu.

Bohužel si tyto podniky mnohdy neuvědomují řadu měsíčních i jednorázových nákladů spojených s provozem vlastního serveru. Ty jsou často nesrovnatelně vyšší než náklady za surový hardware. Mezi zmíněnými náklady není jen samotný nákup serveru a jeho provoz, ale i specialista, který má provoz na starosti, pravidelné aktualizace, licence operačního systému, zálohy a řada dalších aspektů. Do těchto nákladů patří i případná rizika spojená s komplikacemi s IT strukturou.

Young business people analyzing data

Statisíce návštěvníků měsíčně a provoz za jednotky korun

Jedním z klientů využívajících výhod Azure Functions, je například projekt OneMenu, který sdružuje restaurace z celé České republiky. Na tento projekt běžela v době koronavirové krize velmi rozsáhlá televizní i online kampaň, jenž měla za cíl přivést návštěvníky na tento web.

Webová stránka byla výrazně vytížená, v nejvíce exponovaných okamžicích bylo připojeno i 1000 lidí najednou a měsíční návštěvnost se pohybovala řádově ve vyšších statisících. Dalo by se proto očekávat, že náklady na provoz s takovým zatížením budou vysoké. Ve skutečnosti ale měsíční provoz jádra tohoto webu stál 14 Kč.

Dalším příkladem může být webová stránka SMARTmania zaměřená na novinky ze světa chytrých zařízení. Pro účely tohoto webu jsme v Eria Labs vyvíjeli speciální program pro trackování reklam. Aby bylo zřejmé, kterou inzerci uživatelé zhlédli, a na jakou klikali.

Vzhledem k tomu, že je na jedné stránce například 10 reklam, tak se jedná o 10 requestů na trackovací aplikaci per jedno zobrazení stránky. Web SMARTmania měsíčně navštíví 500 000 uživatelů a opět bychom mohli očekávat vysoké náklady. Nicméně v rámci Azure Functions se firma vejde do tzv. free limitu a měsíční hosting zmíněné aplikace je zcela zdarma.

Two business people meetings in modern office

Popis řešení

Azure functions umožňuje napsat například deseti řádkový kód a ten odvede ekvivalentní práci jako pěti sty řádkový zdrojový soubor při klasickém vývojovém přístupu. Díky Azure Functions není nutné vyvíjet, testovat a udržovat jiný kompletní kód, ale lze stavět již na existující platformě. Zdrojové soubory jsou pak zcela strohé a stručné a nepřipomínají Jiráskova díla. Důsledkem je pak nejen rychlost a jednoduchost při tvoření, ale i v případě dalších úprav.

Další předností tohoto řešení je, že dokáže velice rychle reagovat na zátěž konkrétního programu či webové stránky a běží na tolika serverech, kolik je aktuálně potřeba. U projektů s nárazovou vysokou zátěží tak může docházet k tomu, že je v jednom okamžiku využito 10 serverů a v následujícím je využito 100 serverů. Ke změně dochází z minuty na minutu, díky čemuž je zajištěn plynulý provoz a žádná jiná technologie než Function as a Service takto rychlé přizpůsobení zátěže nenabízí.

Velkou výhodou Azure Functions je možnost platby tzv. formou Consumption. Klient tedy neplatí za rezervaci serveru, ale platí za každé spuštění programu, za využití procesoru a paměti RAM. Takže za každé zobrazení stránky, za každé kliknutí uživatele, které spustí daný program.

Zhodnocení

Zmíněné výhody cloudového řešení a Azure Functions lze využít skutečně na jakýkoliv projekt. Na všechny typy programů, webové stránky, aplikace, scripty, dokonce i na účetní software.

Přechod na cloud a platby za provoz v řádu jednotek korun, případně zcela bezplatný provoz, mohou znít lákavě. Je ale potřeba pečlivě vše nastavit a promyslet. Pokud by klient pouze převedl svou stávající aplikaci do Azure Functions, může jej následně stát vysoké částky. Odborným nastavením dokážeme klientům ušetřit až 95 % provozních nákladů.

Efektivní práce s cloudem vyžaduje rozsáhlé znalosti, výzkum i odborné testování technologií v cloudovém prostředí, případně specializované nástroje, které jsme vyvinuli v Eria Labs. Klientům tak zajišťujeme nejen plynulý přechod, ale také detailní průzkum, aby mohli učinit skutečně kvalifikované rozhodnutí vedoucí ke snížení provozních nákladů na minimální částky.

Pokud i ve vaší firmě hledáte efektivní řešení a zajímá vás, jak můžete využít cloud a Azure Functions pro své podnikání, kontaktujte Arrow.