Skip to main content
Arrow Electronics, Inc.
Blue_And_Red_Circuitboard_Closeup
Produkty

NetWitness

Efektivní detekce a odezva na pokročilé hrozby

Nejkomplexnější XDR v oboru.

O NetWitness Platform

NetWitness Platform je pokročilé řešení SIEM a XDR, které bezpečnostním týmům umožňuje rychle detekovat bezpečnostní hrozby, pochopit jejich plný rozsah a automaticky reagovat ještě předtím, než v systémech organizace způsobí škody. Díky své architektuře, která cíleně slaďuje obchodní kontext s bezpečnostními riziky, platforma eliminuje nedostatek výhradně technologických řešení, neboť IT bezpečnost je optimalizována pro podporu strategických cílů organizace. NetWitness Platform poskytuje maximální přehled o systému v oboru, integruje data protokolů, síťová data i koncové body a pomocí zpravodajských bezpečnostních informací a analýz chování uživatelů detekuje a zkoumá hrozby, stanoví jejich priority a automaticky spouští reakci. Díky širokému přehledu a detailním analýzám je celkové bezpečnostní řešení mnohem efektivnější a výkonnější. Více na www.netwitness.com.