Skip to main content
Arrow Electronics, Inc.
Video conference concept. Webinar
Článek

Jak mohou data a analytika pomoci zlepšit zákaznickou zkušenost

prosince 19, 2022 | Cédric Doignie

Proměňte data ve skutečně užitečné poznatky

Více než kdy dříve je dnes svět zavalen daty. Vezměte si jen počet e-mailů, které se vám každý den nahrnou do osobního a pracovního inboxu.

Zpracovávat tak obrovské objemy dat , která zahrnují strukturovaná, polostrukturovaná, ale i nestrukturovaná data, nezbytně vyžaduje pokročilá analytická řešení. Dnes je už vlastně téměř nemožné poskytovat vynikající úroveň zákaznické zkušenosti (CX) bez kvalitní datové analýzy, protože konečná CX spoléhá výhradně na individuální přístup – a tedy na data. Vstupních dat však bývá tolik, že celý systém zahltí a ve výsledku schopnost firmy efektivně fungovat zhorší – firma není schopna na jejich základě rozhodovat.

datovou analytikou však lze velké objemy dat využít k přijímání kvalifikovaných obchodních rozhodnutí, která podpoří obchodní výsledky firmy i výbornou CX. Problém je v tom, že řada vašich zákazníků prostě nemá nástroje na uspořádání, zpracování a analýzu velkých souborů dat, a tak všechny ty skvělé informace přijdou vniveč.

Co všechno proces analýzy dat zahrnuje

Arrow má k dispozici odborníky i procesy k efektivní a účinné analýze dat, jež zahrnuje:

  • Stanovit, jak budou data seskupena, a to předtím, než se rozdělí (a roztříští) pomocí mnoha proměnných, jako je například věk, pohlaví, národnost či příjem.
  • Shromáždit data z různých zdrojů, které zahrnují interní systémy, ale také internetové a cloudové prostředí nebo zařízení na okraji sítě.
  • Uspořádat data ve virtuálním softwaru (už se zbavte těch papírových tabulek).
  • Vyčistit data – zbavit je „nečistot“ v podobě duplicitních, nekompletních nebo nekonzistentních informací, a tak vytvořit jediný „pravdivý zdroj“.
  • Obohatit tento datový zdroj doplněním dalších vrstev a dimenzí.
  • Prezentovat je v dashboardech, které pomohou realizovat analýzu.

Data pomáhají zlepšit zákaznickou zkušenost (CX), neboť umožňují ve velkém realizovat personalizaci. Pokud taková data shromažďujete, ale nemáte čas nebo prostředky s nimi dál pracovat, je to čiré plýtvání a nevyužití možností.

4 způsoby, jak lze pomocí dat zlepšit CX

Dnešní spotřebitelé mají velkou výhodu v tom, že si na jedno kliknutí vyhledají a zjistí, co nabízí vaše konkurence, a případně se k ní přesunou. Budete-li však moudře využívat jejich data, dokážete je od takového kroku odradit. Chcete-li zákazníkům dodávat osobní a pro ně relevantní nabídky, díky nimž budou spokojenější a zachovají loajalitu vaší značce, pak má datová analytika klíčový význam. Ukažme si několik způsobů, jak lze pomocí dat zlepšit CX:

  1. Sledování chování: Navštěvují spotřebitelé vaše webové stránky v nějakou konkrétní denní dobu? Jaké položky nakupují a byli jste schopni pomocí těchto dat docílit upselling, tedy rozšíření nákupu? Jsou zapojeni do věrnostního programu a pokud ano, jaké pobídky využívají? Analýza dat pomůže identifikovat, co je základech nákupního chování spotřebitelů, a to vám umožní personalizaci.
  2. Poskytování osobních nabídek: Podobně jako řízená raketa hledající svůj cíl dokáže analýza dat najít skryté vzorce, které vám umožní lépe poznat, co zákazníci chtějí a potřebují. Pak budete moci správně zareagovat. K čemu jsou dnes všeobecné nabídky? Budete-li vědět, co zákazník hledá, můžete mu nabídnout výhodnou koupi, slevový kupón či jinou pobídku na základě jeho minulých nákupů nebo aktuálních vyhledávacích dotazů.
  3. Budování loajality a udržení zákazníků: Podle výzkumů stojí šestkrát až sedmkrát více přitáhnout nového zákazníka, než si udržet zákazníka stávajícího. Loajalita zákazníků má tedy obrovský význam. Pomocí datové analytiky můžete lépe porozumět aktuálním trendům, a tak dokážete relevantně vylepšit své produkty a služby, které k vám zase zákazníky přivedou zpátky.
  4. Předvídání budoucích vzorců chování: Při využití prediktivní analýzy lze pomocí dat pochopit nejen to, co zákazníci chtějí a potřebují nyní – ale také co budou chtít v budoucnu. K jakým produktům mají sklon se uchylovat? V jakém směru a jakým způsobem se pokoušejí růst? Dokážete-li předvídat jejich další krok, můžete jim s úspěchem předložit produkty nebo řešení, o jejichž existenci ani neměli tušení.

 

Všude kolem nás je spousta dat

Jistě chápete potíže, s nimiž se vaši zákazníci ohledně dat a jejich analýzy potýkají. Často mají k datům omezený přístup kvůli nedostatku technických zdrojů. Nebo mají data izolovaná v jednotlivých systémech a nedokážou je integrovat. Možná by chtěli vlastní datové analytiky, ale nemůžou žádné sehnat, protože nejsou k mání nebo na ně nemají dost peněz.

Pokud se vás a vašich zákazníků některý z uvedených problémů týká, nezapomeňte, že společnost Arrow disponuje zdroji, s nimiž lze obrovské objemy dat analyzovat. Můžeme vás spojit s výrobci a řešeními, která umí shromáždit, uspořádat, znormovat a extrahovat klíčová data – a na základě takových užitečných poznatků umožní další akce. Používáme datové analytické nástroje, které informace prezentují v dynamických přizpůsobitelných dashboardech – s nimi se vy a vaši zákazníci v současné ostré konkurenci netratíte a zajistíte si budoucí obchodní růst a úspěch.

Více než polovina zákazníků uvádí, že jsou ochotni za rychlou efektivní zákaznickou zkušenost zaplatit. V dnešním světě, kde digitální transformace probíhá závratným tempem, je proto stabilní tok dat a zdrojů k jejich analýze s cílem vytvořit vynikající zákaznickou zkušenost naprostou nutností.

Nemáte-li dostatek času či zdrojů, může vám Arrow pomoci. Máme širokou škálu výrobců, zkušené odborníky a také potřebné znalosti, abychom data, která shromažďujete, dali dohromady, zanalyzovali a vyvodili z nich užitečné informace, na nichž budete moci dále stavět a zlepšovat zkušenost svých zákazníků.

Data jsou dnes skutečně „novou ropou“, jak dokazuje kniha “New oil” o nových obchodních modelech, které mění data v obchodní zisk. Představují klíčový faktor při tvorbě vynikající zákaznické zkušenosti, jíž se snažíme všichni dosáhnout.

 

Chcete se dovědět více? Kontaktujte nás a zjistěte, jak může Arrow pomoci.

Chcete se dozvědět více?
Zjistěte, jak může Arrow pomoci