Skip to main content
Arrow Electronics, Inc.
People_Walking_Between_Modern_Buildings
Článek

Arrow se stal výhradním světovým poskytovatelem řešení CloudHealth

května 02, 2024

Globální dodavatel informačních technologií Arrow Electronics oznámil, že jej společnost Broadcom vybrala jako výhradního poskytovatele řešení CloudHealth z produktové nabídky VMware. CloudHealth je řešení určené pro zjednodušení správy finančních operací (FinOps) v rámci multicloudového prostředí.

“Jsem velmi potěšen, že Arrow dále prohlubuje strategické vztahy se společností Broadcom a stává se výhradním poskytovatelem produktu CloudHealth,” řekl Eric Nowak, prezident divize Arrow enterprise computing solutions. “Díky našim rozsáhlým znalostem portfolia technologií Broadcom a VMware a také díky dlouholetým zkušenostem s dodáváním cloudových služeb dokážeme zajistit hladký přechod pro partnery a zákazníky, kteří CloudHealth již využívají. Je to skvělá příležitost pomoci jim v rozvoji podnikání, kdy budou moci využít přidaných výhod, které přináší spolupráce se společností Arrow.”

Společnost Arrow, která bude zajišťovat prodej, marketing a technickou podporu produktu CloudHealth, také zlepší uživatelskou zkušenost díky efektivnější přístupnosti, specializovaným znalostem a personalizované asistenci. Ve výsledku získají partneři a zákazníci platformy CloudHealth ze svých investic více hodnoty, přičemž společnost Broadcom bude pokračovat v investování do inovací CloudHealth.

“Arrow má bohaté zkušenosti s poskytováním technologií formou služby. Jejich schopnosti inovace a flexilibility při zkoumání nových obchodních modelů představují klíčové faktory, které společnosti Broadcom pomohou realizovat globální go-to-market strategii,” uvedla Cynthia Loyd, viceprezidentka pro globální partnery a prodej ve společnosti Broadcom. “Arrow má veškeré odborné kapacity, operační excelenci i tržní dosah potřebné k tomu, abychom technologii CloudHealth zpřístupnili více podnikům a organizacím na více trzích, a přitom bude poskytovat přidanou hodnotu i těm zákazníkům, kteří již produkt používají.”

CloudHealth bude k dispozici na platformě ArrowSphere od 6. května. Nabídka řešení SaaS je nejnovějším přírůstkem rychle rostoucího cloudového portfolia Arrow, které organizacím všech velikostí poskytuje větší flexibilitu, možnosti rozšiřování a cenovou dostupnost pro správu a optimalizaci jejich cloudového byznysu.

Produkt CloudHealth nebude mít žádný plánovaný servisní výpadek, a to ani u zákazníků, kteří používali CloudHealth prostřednictvím AWS marketplace. Partneři a zákazníci aktuálně používající produkt CloudHealth najdou veškeré potřebné informace o tom, jak realizovat bez narušení přechod jejich byznysu na platformu Arrow, zde.

O společnosti Arrow Electronics

Společnost Arrow Electronics je vůdčím aktérem inovací pro tisíce předních technologických výrobců a poskytovatelů služeb. V roce 2023 dosáhl její obrat 33 miliard $. Společnost Arrow Electronics vyvíjí technologická řešení, která zlepšují podnikání i každodenní život. Další informace získáte na arrow.com.