Skip to main content
Arrow Electronics, Inc.
Woman standing on platform overlooking mountains
Artykuł

5 wyzwań dla cyber-bezpieczeństwa w środowiskach wielochmurowych

| Robert Neal

Chroń środowiska multicloud przed współczesnymi zagrożeniami bezpieczeństwa

 

Trudno o lepszy moment! Przeanalizuj potencjalne źródła zagrożeń zabezpieczeń, na jakie narażeni są Twoi klienci wdrażający strategię wielochmurową.

Wdrażanie środowisk multicloud przyjęło się i nie bez powodu – daje to firmom elastyczność w zakresie skutecznego i opłacalnego wdrażania aplikacji i zadań w sposób, który najlepiej odpowiada ich celom. Jednak otwiera też drzwi cyberzłodziejom, którzy chcą wykorzystać luki w zabezpieczeniach, w miarę rozrastania się pola do ataków. Złożone konfiguracje chmury oraz infrastruktury do przechowywania danych stanowią poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa Twoich klientów, dlatego dyrektorzy ds. informatyki są wyczuleni na złośliwe oprogramowanie i ransomware, a także techniki inżynierii społecznej, które zachęcają ludzi do ujawniania prywatnych lub poufnych informacji. I AI sprawia, że ataki stają się bardziej zaawansowane i trudne do wykrycia niż kiedykolwiek wcześniej, podczas gdy cyberprzestępcy grają w kotka i myszkę z zasilanymi przez AI systemami ochronnymi, które mają na celu udaremnić ich działania. Statystyki są szokujące:

  • 60% danych firmowych jest przechowywanych w chmurze [1]
  • 89% firm korzysta z więcej niż jednej usługi chmury [2]
  • 83% firm doświadczyło naruszenia bezpieczeństwa danych [3]
  • 4,35 mln USD to średni globalny koszt naruszenia bezpieczeństwa danych [4]
  • 63% liderów IT oczekuje zwiększenia wydatków na usługi z zakresu cyberbezpieczeństwa [5]

Rozwiązania z zakresu cyberbezpieczeństwa są powszechnie dostępne, zapewniając firmom różnej wielkości dostęp do zaawansowanych zabezpieczeń. Jednak rzadko zdarza się organizacja, dla której bezpieczeństwo jest kluczową funkcją. Nawet ci, którzy mają silne zespoły IT, często napotykają ograniczenia przepustowości i luki w możliwościach, gdy ich zespoły zmagają się z zabezpieczaniem świata opartego na modelu "wszystko-jako-usługa" (XaaS).Dostawcy usług zarządzanych, którzy mogą pomóc firmom chronić swoich pracowników, dane i zasoby, są bardzo potrzebni, podobnie jak ci, którzy mogą pomóc im szybko odzyskać sprawność po naruszeniu bezpieczeństwa. Od zabezpieczeń chmury, sieci i punktów końcowych po zarządzanie tożsamością i dostępem, zarządzanie lukami w zabezpieczeniach i bezpieczeństwo treści – odgrywasz kluczową rolę w ochronie klientów przed zagrożeniami i monitorowaniu bezpieczeństwa. 

To także świat wielu zagrożeń

Zawsze jest dobry moment, aby przejrzeć zagrożenia związane z bezpieczeństwem, na jakie mogą natrafić Twoi klienci przy wdrażaniu strategii multicloud oraz rozwiązania, które mogą im pomóc radzić sobie w trudnym otoczeniu

1. Nieuprawniony dostęp: Powstrzymywanie naruszeń danych jest na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o priorytety w firmach, które wprowadzają środowiska multicloud. Przechowywanie wrażliwych danych na wielu platformach chmurowych zwiększa powierzchnię ataku, co sprawia, że utrzymanie odpowiednich kontroli bezpieczeństwa staje się wyzwaniem. Ogranicz ryzyko, pomagając organizacjom wdrożyć solidne mechanizmy zarządzania dostępem, takie jak uwierzytelnianie wieloskładnikowe, silne zasady dotyczące haseł i szczegółowe mechanizmy kontroli dostępu. Regularne monitorowanie i audyt działań użytkowników może również pomóc w szybkim identyfikowaniu potencjalnych zagrożeń i reagowaniu na nie w odpowiedni sposób. A struktura bezpieczeństwa sieci zero-trust jest koniecznością.

2. Utrata i odzyskanie danych: Dostawcy usług chmury oferują wysoką dostępność i redundancję, jednak utrata danych wciąż pozostaje poważnym problemem. Przypadkowe usunięcie, błędy oprogramowania i uchybienia w staranności pracowników to tylko kilka możliwości. Wdrożenie kompleksowej strategii tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania danych ma kluczowe znaczenie dla łagodzenia skutków takich incydentów. Rozważ zautomatyzowane kopie zapasowe rozpowszechniane przez różnych dostawców chmury i w różnych regionach geograficznych oraz zdecydowanie zachęcaj do regularnego testowania procesów przywracania danych.

3. Błędna konfiguracja chmury: Błędna konfiguracja chmury jest niepokojąca, niebezpieczna i kosztowna. Złożoność wzrasta wraz z jednoczesnym zarządzaniem wieloma platformami w chmurze. Błędna konfiguracja może prowadzić do niezamierzonego ujawnienia danych wrażliwych, otwarcia luk w zabezpieczeniach sieci lub nieumyślnego udzielenia nadmiernych uprawnień nieupoważnionym użytkownikom. Partnerzy obeznani z bezpieczeństwem mogą przeprowadzać regularne audyty i oceny bezpieczeństwa, które szybko identyfikują i korygują błędy konfiguracji. Możesz również wdrożyć proaktywne podejście, które chroni przed zagrożeniami, zanim zaczną one siać spustoszenie, wdrażając narzędzia bezpieczeństwa oparte na sztucznej inteligencji, stworzone specjalnie do ochrony środowisk multicloud.

4. Zgodność z przepisami i wymogi regulacyjne: Zgodność z przepisami branżowymi i przepisami o ochronie danych ma kluczowe znaczenie dla osób działających w środowiskach multicloud. Certyfikaty zgodności różnią się w zależności od dostawcy chmury i to użytkownik musi potwierdzić, czy te certyfikaty spełniają jego wymagania. Możesz pomóc firmom zrozumieć ich obowiązki w zakresie zgodności z przepisami i wdrożyć odpowiednie środki kontroli bezpieczeństwa, szyfrowanie i ograniczenia dostępu do danych u dostawców usług w chmurze, aby zachować zgodność z przepisami i chronić wrażliwe informacje o klientach.

5. Zależność od dostawcy: Poleganie na każdym z dostawców chmury w środowisku multicloud w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych stanowi potencjalne ryzyko. Każdy z nich ma własne narzędzia i protokoły bezpieczeństwa i nie ma gwarancji, że dobrze zgra się z pozostałymi. To luka w zabezpieczeniach. Ponadto jeśli dostawca usług w chmurze ulegnie awarii lub naruszeniu bezpieczeństwa, może to poważnie wpłynąć na działalność biznesową Twoich klientów. Dostarczenie niezależnego od dostawcy, kompleksowego rozwiązania multicloud z przejrzystymi zasadami przenoszenia danych gwarantuje, że Twoi klienci będą mogli bezproblemowo migrować aplikacje i dane z zapewnieniem redundancji.

Zapewnij swoim klientom kompleksową ochronę w chmurze

Ponieważ firmy nadal korzystają ze środowisk obejmujących wiele chmur, ważne jest, aby zajęły się powiązanymi z tym zagrożeniami dla cyberbezpieczeństwa. Dowiedz się więcej o tym, jak rozwiązania bezpieczeństwa firmy Arrow mogą pomóc Ci w ocenie i zajęciu się stanem bezpieczeństwa środowisk multicloud Twoich klientów lubskontaktuj się z przedstawicielem Arrow.

(Źródła:

[1]Statista

[2]Computerworld

[3][4]IBM

[5]Tech Target

Więcej artykułów dotyczących bezpieczeństwa

Zostań partnerem
Zostań partnerem