Skip to main content
Arrow Electronics, Inc.
Woman standing on platform overlooking mountains
Artikel

De fem största cybersäkerhetsproblemen för multicloud-miljöer

| Robert Neal

Skydda multicloud-miljöer mot dagens säkerhetshot

 

Det har aldrig tidigare varit som nu! Granska de säkerhetshot som dina kunder måste hantera när de antar en multicloud-strategi.

Användandet av multicloud-lösningar har tagit fart, av goda skäl – det ger företag flexibilitet att på ett effektivt och kostnadseffektivt sätt distribuera appar och arbetsbelastningar, såsom bäst passar deras mål. Men det öppnar också dörren för cyberkriminella som vill utnyttja sårbarheter när attackytorna sprider sig. Komplexa molnkonfigurationer och datalagringsinfrastrukturer utgör betydande säkerhetsrisker för dina kunder, det håller IT-direktörer i hög beredskap på grund av risken för skadlig kod och ransomware samt tekniker för social manipulation som lockar människor att avslöja privat eller konfidentiell information. Och generativ AI gör attackerna mer sofistikerade och mer gäckande än någonsin när cyberbrottslingar leker katt-och-råtta med de AI-drivna försvar som är avsedda att omintetgöra dem. Statistiken är ögonöppnande:

  • 60 % av all företagsdata lagras i molnet [1]
  • 89 % av alla företag förlitar sig på mer än en molntjänst [2]
  • 83 % av företagen har upplevt ett dataintrång [3]
  • 4,35 miljoner USD är den globala genomsnittliga kostnaden för ett dataintrång [4]
  • 63 % av IT-ledarna förväntar sig att öka utgifterna för cybersäkerhetstjänster [5]

Cybersäkerhetslösningar är allmänt tillgängliga, vilket ger företag i alla storlekar tillgång till säkerhet på företagsnivå. Men det är bara i sällsynta fall som företagen har säkerheten som en kärnkapacitet. Även de med starka IT-team står ofta inför bandbreddsbegränsningar och kapacitetsluckor när deras team brottas med att säkra en värld med allt-som-en-tjänst (XaaS) . Driftentreprenadföretag som kan hjälpa företag att skydda sina anställda, data och tillgångar har en stor efterfrågan, liksom de som kan hjälpa dem att snabbt vara på banan igen när de varit utsatta. I allt från moln-, nätverks- och endpoint-säkerhet, till identitets- och åtkomsthantering till sårbarhetshantering och innehållssäkerhet spelar du en viktig roll i att skydda dina kunder från hot och övervaka säkerheten.  

Det är också en värld med många olika hot

Det är alltid ett bra tillfälle att gå igenom de säkerhetshot som dina kunder måste hantera när de antar en multicloud-strategi och de lösningar som kan hjälpa dem att hantera ett utmanande landskap

1. Obehörig åtkomst: Att hålla dataintrång i schack står högst upp på listan för företag som använder sig av multicloud-miljöer. Lagring av känsliga data på flera molnplattformar ökar attackytan, vilket gör det svårare att upprätthålla adekvata säkerhetskontroller. Minska risken genom att hjälpa organisationer att implementera robusta åtkomsthanteringsmekanismer, såsom multifaktorautentisering, policyer för starka lösenord och detaljerade åtkomstkontroller. Regelbunden övervakning och granskning av användaraktiviteten kan också bidra till att snabbt identifiera och reagera på potentiella hot. Ett säkerhetsramverk med nolltillit för nätverk är ett måste.

2. Dataförlust och återställning: Även om molnleverantörer erbjuder hög tillgänglighet och redundans är dataförlust fortfarande ett stort problem. Oavsiktlig radering, programvarufel och brister i anställdas aktsamhet är bara några av möjligheterna. Att implementera en omfattande strategi för säkerhetskopiering och återställning av data är avgörande för att lindra effekterna av sådana incidenter. Överväg automatiserade säkerhetskopior som distribueras över olika molnleverantörer och geografiska regioner samt uppmuntra till regelbunden testning av dataåterställningsprocesser.

3. Felaktig molnkonfiguration: Felaktig molnkonfiguration är förvirrande, farligt och dyrt. Komplexiteten ökar när företag hanterar flera molnplattformar samtidigt. Felkonfigurationer kan leda till oavsiktlig exponering av känslig data, sårbarheter i öppna nätverk eller att obehöriga användare oavsiktligt beviljas för stora behörigheter. Säkerhetskunniga partners kan tillhandahålla regelbundna revisioner och säkerhetsbedömningar som snabbt identifierar och korrigerar felkonfigurationer. Du kan också driva antagandet av ett proaktivt tillvägagångssätt som försvarar mot hot innan de orsakar kaos genom att distribuera AI-drivna säkerhetsverktyg som byggts speciellt för att skydda multicloud-miljöer.

4. Efterlevnad och regulatoriska krav: Efterlevnad av branschspecifika regler och dataskyddslagar är avgörande för dem som arbetar i multicloud-miljöer. Efterlevnadscertifieringar varierar mellan molnleverantörer, och det faller på användaren att bekräfta om dessa certifieringar matchar deras krav. Du kan hjälpa företag att förstå sina efterlevnadsskyldigheter och implementera rätt säkerhetskontroller, kryptering och begränsningar för dataåtkomst mellan molnleverantörer för att upprätthålla efterlevnad och skydda känslig kundinformation.

5. Leverantörsberoende: Att förlita sig på var och en av molnleverantörerna för datasäkerhet i en multicloud-miljö utgör potentiella risker. Var och en har sina egna säkerhetsverktyg och protokoll och det finns ingen garanti för att de kommer att fungera bra för andra. Det är en sårbarhet. Om en molnleverantör drabbas av ett serviceavbrott eller en säkerhetsöverträdelse, kan dessutom dina kunders affärsverksamhet påverkas allvarligt. Genom att leverera en leverantörsoberoende, omfattande multicloud-lösning med tydliga policyer för dataportabilitet säkerställer du att dina kunder kan migrera applikationer och data sömlöst, med garanterad redundans.

Skydda dina kunder från kärna till edge till moln

När företag fortsätter att anamma multicloud-miljöer är det viktigt att de tar itu med de cybersäkerhetsrisker som det innebär. Läs mer om hur Arrows säkerhetslösningar kan hjälpa dig att bedöma och hantera dina kunders säkerhetsställning för flera moln ellerta kontakt med en Arrow-representant nu.

Källor:

[1]Statista

[2]Computerworld

[3][4]IBM

[5]Tech Target

Bli kanalpartner
Bli partner