Skip to main content
Arrow Electronics, Inc.
Focused young diverse teammates working with team
Lösningar

Skapa en XaaS-verksamhet

Sälj vad som helst som en tjänst (XaaS).

Så hjälper vi återförsäljare och leverantörer att utveckla en verksamhet med återkommande intäkter

Presentation

Utveckla en affärsplan

Vi guidear er i hur ni tar fram en hållbar intäktsbaserad molnverksamhet.

Simplify

Förenkla er verksamhet

Vi effektiviserar komplexa arbetsflöden genom att heltäckande molnlivscykelhantering.

Pipeline_EU

Bygg er pipeline

Vi levererar kvalificerade möjligheter och affärsinsikter för att stödja er tillväxt.

För återförsäljare

Asian_Businessman_Looking_Over_City_Skyline

Få tillgång till ledande XaaS-leverantörer – på en plattform

Med ArrowSphere får ni heltäckande molnlivscykelhantering, tillgång till erbjudanden som sträcker sig över hela molnteknologistacken. ArrowSphere är ansluten till världens ledande hyperscalers, såväl som till andra SaaS-, PaaS-, IaaS-, HaaS- och cloud solution providers.

Software_Engineers_Programming_In_Company

Identifiera era tillväxtmöjligheter

Övervaka alla era affärskritiska KPI:er. Upptäck möjligheter och trender som kan få ert företag att växa. Utnyttja våra insiktsdrivna tilläggs- och cross-business rekommendationer för att öka försäljningen. Vi hjälper er att göra allt med business intelligence över hela er kundbas.

Industrial_Design_Engineering_Facility_Office

Dra fördel av vår tekniska expertis

Vi hjälper er att utvärdera och designa bättre molnlösningar, allt från migrering till modernisering.

Vill du veta mer om ArrowSphere?
The Platform for Digital Growth

Så hjälper vi leverantörer att bygga upp sin XaaS-verksamhet

Cloud_Infrastructure

Anslut er till ArrowSphere

Bli en del av vårt ständigt växande digitala ekosystem.

Handshake

Utöka er räckvidd

Vi hjälper er att hitta rätt återförsäljare och slutkunder.

Clock_And_Timing

Nå ut på marknaden snabbare

Vi underlättar lansering av nya erbjudanden.

För leverantörer

A small gravel road built across a vast farmland

Dra nytta av en global plattform

Plattformar är den plats där XaaS kommer att hittas, konsumeras och hanteras. Med ArrowSphere, molnleverans- och hanteringsplattform kommer era molnlösningar att ses och användas av ett brett nätverk av återförsäljare och slutkunder.

Group_Of_People_Having_Video_Conference

Utöka er plattformsberedskap

Plattformar utnyttjar API:er för att möjliggöra omedelbar driftsättning och enkel hantering.

 

Inte API-redo? Vi hjälper er att komma dit.

Woman_Working_on_Computer

Utöka er räckvidd med effektiv marknadsföring

Vi erbjuder marknadsföringsmöjligheter på plattformen för att få användarnas uppmärksamhet. Vi tillhandahåller även resultatbaserad marknadsföring för att hjälpa er nå ut till rätt målgrupp utanför ArrowSphere.

Bli partner
Kontakta oss