Skip to main content
Arrow Electronics, Inc.
Welding robotics, digital manufacturing
Tjänster

Market intelligence

Vår MI portfölj

Arrow erbjuder en mångsidig MI portfölj som inkluderar marknadstrends-/installationsbasanalys, anpassade genomgångar, demand generation/white space-kampanjer, utbildning och mycket mer.

Colleagues Discussing Project

Frågor Arrow kan besvara

 • Hur identifierar jag återförsäljare som säljer till mina whitespace/traget accounts?
 • Vilken end customer profile bör jag sälja min produkt till?
 • Vilka produkter från flera olika leverantörer vill slutkunderna köpa samtidigt?
 • Hur spårar jag mina missade möjligheter inom Arrow?
 • Hur identifierar jag whitespace- end customers?
 • Hur identifierar jag mina inaktiva slutkunder?
 • Hur stort är kundbortfallet?
 • Hur kan jag jämföra mig med marknadstrenderna?
 • Inom vilka geografiska områden och branscher är teknik efterfrågan störst?
 • Vilka marknader eller tekniker är mest gynnsamma för lösningar?
 • Vad är det som mina konkurrenter gör rätt och vad är det som de gör fel?
Work meeting

Påskynda säljcykeln

Kundinsikter

 • Identifiera och kartlägg kundernas köpbenägenhet
 • Upptäck white space-återförsäljare och slutkunder
 • Kombinera installationsdata med avancerade analysmetoder för att identifiera nya möjligheter

Marknadsinsikter

 • Upptäck hur trenderna påverkar era verksamhetsområden
 • Fatta investeringsbeslut baserat på det konkurrenskraftiga landskapet
 • Anpassa era strategier till de områden som har den högsta avkastningspotentialen
Young business people analyzing data

Fler affärer

Vi förser dig med enkla, snabba och exakta metoder för identifiering av nya potentiella kunder, en demografisk analys av slutkunder och utformning av strategier. 

För mer information
Kontakta oss