Skip to main content
Arrow Electronics, Inc.
interior, train station
Artykuł

Sztuczna inteligencja (AI) a bezpieczeństwo–na czym polega kompromis?

| Kristin D. Russell

Równoważenie ryzyka i potencjał AI

Nic dziwnego, że sztuczna inteligencja przenika wszystkie aspekty współczesnego biznesu, w tym IT, a bezpieczeństwo nie jest wyjątkiem. Rola sztucznej inteligencji we wzmacnianiu oprogramowania i systemów stała się głównym celem dla przedsiębiorstw. Jednocześnie przestępcy inwestują w sztuczną inteligencję, aby poszerzyć skalę i zakres ataków. Nowoczesne przykłady sztucznej inteligencji doprowadziły ekspertów do spekulacji, że sama sztuczna inteligencja będzie zagrożeniem dla przedsiębiorstw, ponieważ można nią manipulować, aby wykorzystać ją do nieautoryzowanych celów.

Zazwyczaj luki w zabezpieczeniach cybernetycznych są często przypisywane problemom związanym z architekturą systemu. AI wprowadza nowe luki w zabezpieczeniach ze względu na jej złożone modele danych i współzależności. Ten podwójny charakter sztucznej inteligencji stwarza wyjątkowe wyzwanie dla bezpieczeństwa przedsiębiorstwa. Wyobraź sobie sytuację, w której system AI chroniący infrastrukturę stoi przed innym systemem AI zaprojektowanym wyłącznie w celu uszkodzenia jego defensywnego odpowiednika.

Potencjał AI

AI było stosowane od wielu lat przez największych dostawców technologii. Potencjalne obniżenie kosztów, rozwiązanie problemów, zwiększenie zysków i nie tylko są w zasięgu ręki. Korzyści te wynikają głównie z możliwości automatyzacji zadań przez AI, które wcześniej wymagały wyspecjalizowanej ludzkiej pracy i specjalistycznej wiedzy. Ponadto kluczowa jest możliwość szybkiego i dokładnego wykrywania najmniejszych odchyleń i anomalii – oraz minimalizowania lub eliminowania strat biznesowych lub maksymalizacji zysków. Te zalety mogą pomóc firmie przeskoczyć konkurencję.

Nie inaczej jest w cyberbezpieczeństwie. Obietnice, że sztuczna inteligencja może lepiej chronić nasze zasoby IT i własność intelektualną, kuszą nas od lat. Obecnie wielu dostawców cyberbezpieczeństwa planuje lub wdraża tego elementy:

  • AI może tworzyć złożone konfiguracje, zadając pytania dotyczące firmy
  • AI przeszukuje repozytoria danych, aby odpowiadać na pytania użytkowników
  • AI znajduje mutacje w czasie rzeczywistym i może naprawić zakażone systemy

W obliczu niedoboru utalentowanych pracowników w dziedzinie cyberbezpieczeństwa sztuczna inteligencja zaczyna eliminować tę lukę i dostarczać długo obiecywane niezbędne mechanizmy kontroli i równowagi.     

Uważaj na zagrożenia

Mroczny potencjał AI budzi zaniepokojenie. W miarę postępu sztucznej inteligencji, umożliwi ona znacznie większej liczbie złych podmiotów przeprowadzanie ataków. Te nowe zagrożenia mogą zmienić krajobraz bezpieczeństwa dzięki sztucznej inteligencji otwierającej nowe drogi do cyberataków. Ataki te, nieobciążone ludzkimi ograniczeniami, stanowią ogromne zagrożenie, zdolnym do nieograniczonej liczby jednoczesnych zdarzeń. Kilka przykładów podkreśla to narastające zagrożenie:

  • Możliwości AI, takie jak rozpoznawanie wzorców i przetwarzanie języka naturalnego, mogą być wykorzystywane do oszukiwania i podszywania się pod ludzi. Nawet bliscy członkowie zespołu dali się oszukać w ostatnich testach.
  • Sztuczna inteligencja wykorzystywana do analizy ludzkich zachowań, nastrojów, profili i tendencji może dać potencjalnemu hakerowi nową amunicję do naruszania systemów bezpieczeństwa, przeprowadzania ataków ransomware, wpływania na opinię publiczną i wiele więcej.

Zdefiniuj na nowo swoją strategię obronną

Przedsiębiorstwa rozważające zastosowanie sztucznej inteligencji w swoich produktach, w bezpieczeństwie korporacyjnym lub w różnych innych celach muszą brać pod uwagę możliwość manipulacji samej sztucznej inteligencji poprzez użycie zainfekowanych danych w celu zmiany pierwotnie pożądanych zachowań SI.

Wzrost zagrożeń opartych na sztucznej inteligencji stanowi kluczowy moment w dziedzinie bezpieczeństwa cybernetycznego i fizycznego. Postęp przynosi luki w zabezpieczeniach, a innowacje niosą ze sobą ryzyko. Przedsiębiorstwa muszą dostosować się, na nowo zdefiniować mechanizmy obronne i strategie, aby przebrnąć przez ten zmieniający się krajobraz. W obliczu podwójnej natury sztucznej inteligencji czujność ma kluczowe znaczenie.  

Podczas gdy wiele prac jest jeszcze do wykonania w zakresie ustanawiania standardów, zarządzania oraz etyki dotyczącej odpowiedniego wykorzystania sztucznej inteligencji, eksperci sugerują stworzenie ramy zgodności sztucznej inteligencji podobnej do Payment Card Industry Data Security Standard (PCI-DSS).

Do czasu powstania takich ram zgodności wszelkie implementacje sztucznej inteligencji powinny wykorzystywać najlepsze praktyki:

  • Zbadać cały cykl życia produktu/systemu AI pod kątem luk w zabezpieczeniach i możliwości  
  • Ocenić bezpieczeństwo, dostępność i dostęp do danych wykorzystywanych do szkolenia algorytmów AI
  • Określić rzeczywisty zwrot z inwestycji w sztuczną inteligencję w produktach i systemach
  • Zidentyfikować plan ograniczania zagrożeń ze strony sztucznej inteligencji oraz dodać odzyskiwanie i planowanie działań do planu bezpieczeństwa przedsiębiorstwa

Arrow Electronics umożliwia dostawcom rozwiązań i usług IT zrozumienie, realizację i zarabianie na bezpieczeństwie. Odwiedź naszą stronę internetową lub skontaktuj się z przedstawicielem Arrow, aby dowiedzieć się więcej o naszych produktach, rozwiązaniach i możliwościach w zakresie bezpieczeństwa.

Zostań partnerem
Zostań partnerem