Skip to main content
Arrow Electronics, Inc.
Steam_Turbine_Engine_Closeup
Producenci

Tenable

Zapewnienie przedsiębiorstwom i instytucjom odpowiedniej przejrzystości infrastruktury oraz wglądu w jej funkcjonowanie, w celu ograniczenia ryzyka związanego z cyberbezpieczeństwem.

Uzbrojenie organizacji w widoczność i jasny wgląd, którego potrzebują, aby zmniejszyć swoją ekspozycję na ryzyko związane z bezpieczeństwem cybernetycznym

Development_Engineer_Is_Testing

O Tenable

Tenable jest liderem w dziedzinie ciągłego monitorowania sieci, dostarczając kompleksowe rozwiązania zapewniające ciągłą widoczność i krytyczny kontekst, który pozwala organizacjom podejmować zdecydowane działania zapobiegające i chroniące ich sieci. 

Z ponad milionem użytkowników i ponad 20 000 klientów korporacyjnych na całym świecie, w tym szereg firm z listy Fortune Global 500, Tenable jest znany z zaufanego i sprawdzonego bezpieczeństwa sieci i innowacyjnych produktów.

Woman_on_Laptop_at_Home

Pełna widoczność zasobów

Tenable umożliwia odkrywanie na żywo zasobów chmury, urządzeń mobilnych i kontenerów, zapewniając wiarygodny wgląd w podatności i zagrożenia, co pomaga skrócić czas potrzebny na złagodzenie ryzyka i zaradzenie mu. Eliminuje martwe punkty, priorytetyzuje zagrożenia i zmniejsza narażenie i straty organizacji we wszystkich sektorach, w tym w administracji rządowej, służbie zdrowia, szkolnictwie wyższym, handlu detalicznym i energetyce.

Group of people in a meeting

Współpraca z Arrow

Arrow posiada kompetentny i doświadczony dział cyberbezpieczeństwa, który doskonale rozumie rynek i najnowsze innowacje. Arrow aktywnie poszukuje wiodących rozwiązań, które mogą zostać wprowadzone do sprzedaży, a które rozszerzą portfolio produktów i zwiększą możliwości uzyskiwania przychodów przy jednoczesnym zabezpieczeniu cennych danych klientów.

Arrow zwiększa korzyści dla partnerów Tenable poprzez:

  • Zapewnienie dostępu w dowolnym czasie do wiodących usług wsparcia Arrow
  • Zapewnienie dostępu do autoryzowanych szkoleń prowadzonych przez ekspertów Arrow
  • Wyposażenie partnerów Tenable w wiedzę i doświadczenie w zakresie sprzedaży produktów i usług
  • Nagradzanie wyników i wspieranie rozwoju
  • Rekomendowanie uzupełniających rozwiązań w celu uzupełnienia oferty
  • Generowanie popytu za pomocą dostosowanych kampanii sprzedażowych i marketingowych
  • Szybkie reagowanie na potrzeby partnerów.

Oferta produktowa Tenable

Tenable resources