Skip to main content
Arrow Electronics, Inc.
Shutterstock 1459140428
Artikel

Väx mer strategiskt med managerade tjänster

| Mark Barcham

Hur Arrow tar sig an standardiseringen av volymtjänster — så att du inte behöver ta dig an det.

Vi är medvetna om att ekonomisk tillväxt och framgång är det främsta målet för de flesta verksamheter.  Men tillväxt har ett pris.  Det finns många hinder som försvårar tillväxt, särskilt för mindre och medelstora företag, där resurser — inklusive tid, pengar och kvalificerad talang — inte alltid är direkt tillgängliga.

 

 

Fråga dig själv: ”Vad kan tas bort?”

I det rådande klimatet är ingen opåverkad av bristen på kompetens. Brist på specialistkompetens innebär ofta en utmaning när kundernas behov ska omsättas i positiva affärsresultat som driver tillväxt för både partner och deras kunder.  Detta blir allt tydligare inom vårt verkningsområde och vi ser hur alla tekniksegment påverkas.  Organisationer utvärderar vilka områden som inte bara är bortom deras huvudsakliga fokus, utan även över deras kapacitet — och vad som kan tas bort. Ta bara följande exempel: 

 

Teknikområdet

Positiv påverkan

Säkerhet

 • Bli av med operativa arbetsuppgifter

 • Förbättra synlighet och skalbarhet

 • Minska risken för angrepp 

 • Reagera och återställ snabbt 

Infrastruktur

 • Förbättra nätverksprestandan

 • Aktivera och optimera virtualisering 

 • Få flexibel och säker datalagring 

 • Omfokusera resurser på strategiska initiativ 

Data management

 • Förbättra dataskydd och säkerhetskopiering

 • Stärk kontinuiteten i verksamheten 

 

Exempel som dessa blir allt vanligare.  Därför har Arrow lanserat en serie managerade tjänster som kan kopplas in där du behöver support — och ge tillgång till tjänster som blir allt mer komplexa och kostsamma att utföra på egen hand.

Ett konkret exempel som ligger nära till hands är från en av våra svenska partners.  De bestämde sig för att bygga en egen molnbaserad backuptjänst och lyckades bli självförsörjande — inledningsvis.  Men med tiden insåg de att kostnaderna och tidsåtgången för att underhålla tekniken och hålla den uppdaterad, var oöverkomliga för att nå tillväxt. Arrow erbjöd en lösning för managerade tjänster som möjliggjorde för partnern att smidigt fortsätta erbjuda sina kunder molnbaserade backuptjänster.

 

Ta bort uppgifter utanför kärnverksamheten. Påskynda tillväxten.  

Med managerade tjänster kan du utöka din portfölj av erbjudanden till dina kunder — utan att belasta din verksamhet. Varför inte lämna över de uppgifter som inte längre är viktigt för er att hantera internt? Som distributör har Arrow resurserna att fungera som en aggregator, så där det kanske inte är praktiskt eller lönsamt för enskilda IT-leverantörer att leverera vissa uppgifter internt kan Arrow ta sig an dessa uppgifter i stor skala.

 

Börja din resa mot managerade tjänster.

Användandet av managerade tjänster är en dubbel vinst för ditt företag:

 • Fokusera på det du gör bäst.
 • Anlita ett par pålitliga händer för att hantera arbetet utanför dina huvudsakliga områden. 
 • Utöka din portfölj med erbjudanden till dina kunder — allt på en gång! 

Vårt serviceutbud omfattar datamanagering, nätverk och säkerhet samt molntjänster. Exempel på vår specifika kompetens inkluderar: 

 

Sammanfattningsvis är resan mot managerade tjänster en omdanande resa för både Arrow och alla våra partners som ger sig ut på den. Därför utvärderar vi kontinuerligt var vi kan stötta och ytterligare utöka vår portfölj med den typ av managerade tjänster som ger dig möjlighet att ställa om till nya prioriteringar som driver tillväxt, samtidigt som du levererar gedigna affärsresultat till dina kunder. För att veta mer om Arrows managerade tjänster eller komma igång med din resa, vänd dig till din kontaktperson eller kontakta oss.

 

Bli kanalpartner
Bli partner