Skip to main content
Arrow Electronics, Inc.
Openhero
Produkter

Opentext Cybersecurity

Opentext Cybersecurity software helps 40,000 companies worldwide unleash the power of IT and bridge the gap between existing and emerging technologies.

Software that bridges the gap between existing and emerging technologies

Micro Focus CyberRes - OpenText Cybersecurity

Micro Focus CyberRes är nu en del av OpenText: OpenText Cybersecurity tillhandahåller säkerhetslösningar för företag och partners i alla storlekar.

Vår enhetliga end-to-end-plattform hjälper kunder att bygga cyberresiliens och hantering av hot via en holistisk säkerhetsportfölj med allt från förebyggande till identifiering och svar men även återställning, undersökning och regelefterlevnad. Allt drivs av insikter baserat på kontextuell hotinformation i realtid. OpenText Cybersecurity-kunder drar nytta av högeffektiva produkter och förenklad säkerhet för att bättre kunna hantera verksamhetsrisker.

Opentext Image Lp About Us En

Opentext Cybersecurity

Opentext Cybersecurity är ett globalt mjukvaruföretag med fokus på de tre stadigvarande utmaningarna i vår omgivning; Förändring, Komplexitet och Risk – och hur man kan få kontroll på dem.

Intelligenta lösningar

Opentext Cybersecurity tror på att förse IT-avdelningar med så mycket kontroll som möjligt, för att möjliggöra kost- och tidseffektiva leveranser av deras tjänster. Därför säljer Opentext Cybersecurity intelligenta lösningar och inte bara mjukvara.

Group of people meeting at start up

Arbeta med Arrow

Arrow är en säkerhetsspecialist med djup förståelse och expertis för marknaden och partners. Arrow förstår att framgång är direkt relaterad till förmågan att engagera och stödja rätt kanalpartners för att bygga framgångsrika företag tillsammans.

Med en utmärkt relation med Micro Focus ger partnerskap med Arrow ECS dig verkliga värdeadderande tjänster som kan göra det möjligt för dig att maximera din lönsamhet och nå nya marknadsmöjligheter.

Genom att arbeta med Arrow kan du även ta nytta av:

Group of people walking the corridor together

Lösningar

Tidigare kända lösningar som Micro Focus CyberRes och sedan februari 2023 en del av OpenText – Cybersecurity finns inom nyckelområden som:

  • Applikationssäkerhet med Fortify by OpenText: Bygg säker programvara snabbt med en holistisk applikationssäkerhetsplattform.
  • Datasekretess och skydd med Voltage by OpenText: Identifiera, skydda och säkra känsliga och värdefulla data.
  • Identitets- och åtkomsthantering med NetIQ by OpenText: Hantera identiteter centralt för alla användare, enheter, saker och tjänster.
  • Security Operations med ArcSight by OpenText: accelerera effektiva upptäckter och svar på kända och okända säkerhetshot

Produkter

Opentext Cybersecurity resources