Skip to main content
Arrow Electronics, Inc.
Electronic_Circuit_Board_Closeup
Produkter

Hitachi Vantara

Inspire the Next

Asian_Businessman_Looking_Over_City_Skyline

Hitachi Vantara

Hitachi Vantara erbjuder hela spektrat för ditt datacenter. Med sitt datalagrings systemsortiment ger Hitachi kunden flexibilitet att skräddarsy en optimal lösning för att möta kundens utmaningar, behov och eventuella krav såsom prestandakrävande applikationer, disaster/recovery-lösningar, deduplicering, arkivering, thin-provisioning, storage-virtualisering med mera.

Hitachis datalagringssystem är oerhört skalbara i både prestanda och kapacitet. Tillsammans med deras mjukvaruflora skapar detta en kostnadseffektiv, robust och en enkel manageringsbar datalagringsmiljö.

Female_In_Meeting_Room_With_Arrow_Building_In_Back

Arbeta med Arrow

Med en utmärkt relation med Hitachi Vantara (HDS)ger partnerskap med Arrow ECS dig verkliga värdeadderande tjänster som kan göra det möjligt för dig att maximera din lönsamhet och nå nya marknadsmöjligheter.

Med fortsatta uppdateringar, support och regelbundna träningsevenemang vill vi samarbeta med dig för att öka din expertis.

Här på Arrow ECS har vi ett starkt team rikt på erfarenhet och kunskap. Genom att arbeta med Arrow kan du även ta nytta av:

  • Tekniskt stöd och rådgivning
  • Regelbundna uppdateringar i form av events och workshops
  • Marknadsstöd och hjälp med planering, finansieringsförfrågor, och genomförande av demand generation kampanjer

Hitachi Vantara Resources