Skip to main content
Arrow Electronics, Inc.
Solar_Panel_Cell_Closeup
Produsenter

Densify

Avansert analyse for å optimalisere skybasert og virtuell infrastruktur, redusere kostnader og maksimere investeringer

Senker kostnadene for offentlig sky og optimaliserer hybridskyen

Hva gjør Densify?

Densifys ledende optimaliseringsmotor utfører grundig predikativ analyse av arbeidsbelastningsmønstre, og hjelper bedrifter med å redusere kostnader, risiko og kapasitet. Samtidig vil ressursallokering optimaliseres, og apper og arbeidsbelastninger flyttes til det beste hostingstedet.

Densify sparer opptil 80% på offentlige skytjenester ved å analysere utnyttelses- og faktureringsdata, optimalisere containere, justere størrelsen og sammenligne kostnadene for forskjellige skyalternativer. Den samme avanserte funksjonen optimaliserer hybridmiljøer i sanntid, ved å sørge for at arbeidsbelastninger, apper og lagring kjøres fra det mest hensiktsmessige stedet, ved hjelp av komplekse overføringer der det er nødvendig.

2 people in a modern hallway

Samarbeid med Arrow

Arrow ECS har samarbeidet med verdensledende leverandører for å gjøre det mulig for partnere å utnytte den voksende etterspørselen etter skytjenester, og gir teknologien, støtten og muligheten til å levere løsninger av høy kvalitet for ende-til-ende skydatatjenester til sluttkunder.

Densifys dype analyse- og skyoptimaliseringsløsninger gir kanalpartnere muligheten til å levere betydelige besparelser til sluttkunder, samtidig som de forbedrer appytelsen og reduserer risikoen.

Arrow vil gi råd til partnere der Densify kan forbedre det eksisterende tilbudet, gi teknisk støtte, og kan bidra til å drive muligheter med salgs- og markedsføringsstøtte, pluss:

  • Kontinuerlig tilgang til ledende Arrow Support Services, før- og etter- salgskompetanse og innesalg
  • Tilgang til markedsrådgivning, finansiering og aktivering av partnere
  • Arrangement- og demomulighet
  • Mulighet til å ta del i Densifys Partnerprogram

Densify resources