Skip to main content
Arrow Electronics, Inc.
Illuminated_LED_Lights_Closeup
Produkter

Nutanix

Nutanix is a cloud computing software company that sells what it calls hyper-converged infrastructure appliances and software-defined storage.

Simplifying IT with infrastructure and cloud services that just work

Hyperconvergence Dell Technologies

Nutanix

Nutanix bygger på en hyperkonvergerad infrastrukturteknik. De samlar offentliga, privata och distribuerade molnmiljöer och ger en kontrollpunkt över infrastruktur och applikationer.

100% programvara

Programvarubaserade verktyg som samlar molndatacenterresurser till en högpresterande, elastisk full infrastrukturstack som integrerar dator, virtualisering, lagring, nätverk och säkerhet med tillräckligt med kraft för att köra alla applikationer.

Detail_Of_Fluorescent_Tube

Arbeta med Arrow

Med en utmärkt och långvarig relation med Nutanix ger partnerskap med Arrow ECS dig verkliga värdeadderande tjänster som kan göra det möjligt för dig att maximera din lönsamhet och nå nya marknadsmöjligheter.

Med fortsatta uppdateringar, support och regelbundna träningsevenemang vill vi samarbeta med dig för att öka din expertis.

Här på Arrow ECS har vi ett starkt Nutanix-team rikt på erfarenhet och kunskap. Genom att arbeta med Arrow kan du även ta nytta av:

Business Woman Smiling

Nutanix Cloud Bundles

Nutanix Cloud Bundles gör det möjligt för dina små och medelstora företag att snabbt och kostnadseffektivt skala ut sin infrastruktur för att möta varierande prestandabehov i en mycket säker, tillgänglig miljö

Produkter

Nutanix resources