Skip to main content
Arrow Electronics, Inc.
Server_Cables_Closeup
Tjänster

Arrows managerade tjänst för Symantec Endpoint Security

Proaktiv säkerhetshantering från början till slut för alla dina tillgångar

Arrows managerade tjänst för Symantec Endpoint Security

Upprätthåll en tillförlitlig säkerhetsinställning över alla system och enheter med proaktiv övervakning och ett 360° serviceengagemang.

Fiber_Optic_Cables_in_Server_Room_Closeup

Säkerhet är dagens högsta prioritet

Även om många företag investerar i säkerhetsprodukter för att skydda sina värdefulla tillgångar, sker intrång fortfarande och det mer än någonsin tidigare.

Svaga inställningar eller icke-optimala konfigurationer av dessa produkter kan äventyra säkerheten och skyddet för din end-pointmiljö.

En solid grundsäkerhet med noggrann övervakning och snabba åtgärder är avgörande för att övervinna dagens säkerhetsutmaningar och den kontinuerliga tillväxten av sofistikerade hot i realtid.

Blue_Hard_Drives_Closeup

Vad är Arrows managerade tjänst för Symantec Endpoint Security?

Arrow erbjuder en hanterad säkerhetstjänst som tillhandahåller automatiserad övervakning – full managering, proaktivt förebyggande och ingripande – för att täcka säkerhetslivscykeln för Symantec Endpoint-lösningar.

Vår plattform för managerade tjänster genererar varningar och arbetsordrar öppnas omedelbart när problem uppstår. Vårt expertteam ansluter på distans via ett säkert virtuellt redskap och vidtar omedelbara åtgärder mot kritiska sårbarheter som kan påverka säkerheten, samt utför systemoptimeringar och förebyggande ändringar för att säkerställa att Symantec-lösningen konfigureras på ett optimalt sätt, säkerhetskopieras, efterlevs och uppgraderas för att säkerställa maximalt skydd för alla system och enheter.

Tala med din lokala Arrow Broadcom-kontakt eller maila oss idag.
Kontakta oss

Fördelar med Arrows managerade tjänst

Tunnel_With_LED_Integrated_Lightwall

Hastighet

‬Fullt managerad tjänst

 • Efterlevnad
 • Säkerhetskopiering
 • Uppgraderingar
 • Konfiguration
 • Snabb avisering
 • Åtgärder
 • Rapportering

ThinkOn Services

Prestanda

Minimerade driftsstopp

 • Kontinuerlig övervakning förhindrar driftsstopp och säkerställer mer tillförlitliga accelererade tjänster

Prediktivt underhåll

 • Tidig problemdetektering minskar hot

System_Security_Specialist

Säkerhet

Risk management

 • Omedelbar uppföljning av säkerhetsproblem och sårbarheter
 • Proaktivt förhindra incidenter

Certifikatsmanagering

 • Håll säkerhetscertifikaten uppdaterade för att möjliggöra högsta möjliga skydd

Erbjudanden på servicenivå

Development_Engineer_Is_Testing

Grundläggande

 • 8x5 Support
 • Proaktiv övervakning och varningar
 • Konfigurationsanalys (dagligen)
 • Analys av Symantecs policyer
 • Loggning ingår
 • Säkerhetskopiering och versionshantering
 • 2 uppdateringar av underhållsreleaser per år
 • Förväntad svarstid, 8 timmar
 • Kontakt via servicedesk och e-post
 • Periodisk rapportering

Data_Scientists_Monitoring_Operations

Avancerad

 • Support på servicenivå dygnet runt
 • Proaktiv övervakning och varningar
 • Konfigurationsanalys (dagligen)
 • Analys av Symantecs policyer och åtgärder
 • Loggning ingår
 • Säkerhetskopiering och versionshantering
 • Uppdatering av underhållsreleaser ingår
 • Större uppgraderingar ingår
 • Förväntad svarstid, 4 timmar
 • Kontakt via servicedesk, e-post och telefon
 • Periodisk rapportering och åtkomst till dashboarden