Skip to main content
Arrow Electronics, Inc.
Steel_Drum_of_Washing_Machine_Closeup
Lösningar

DevOps

Den teknik, tillförlitlighet och hastighet ni behöver för att era kunder ska kunna äga hela livscykeln.

Transformera verksamheter

Manufacturing

Hjälp era kunder få ut sina produkter snabbare

Collaborate

Stärk era team med ökade samarbetsmöjligheter och flexibilitet

Conveyor_Roller_System_in_Distribution_Warehouse
Kontinuerlig utveckling och integrering

Integrering av IT och programvaruutveckling

Vi hjälper era kunder att använda VCS-verktyg för att underhålla olika kodversioner – kontinuerlig utveckling
från Git till SVN.

Kontinuerlig integration
Under detta skede integrerar vi hela DevOps livscykel och automatiserar hela processen för era kunder.

Female_Software_Engineer _Monitoring_System
Kontinuerlig driftsättning, testning och övervakning

Bygg, testa och släpp programvara snabbare

Kontinuerlig driftsättning
Vi tillhandahåller löpande support under hela installationsstadiet – från att skriva kod till att skicka ut applikationer till servrar.

Kontinuerlig testning
Vi automatiserar vi testningen av applikationer för att säkerställa att DevOps-processen fungerar smidigt för era kunder.

Kontinuerlig övervakning
Genom att använda en mängd olika verktyg övervakar vi applikationer dygnet runt för att upptäcka fel eller krascher.

Bli partner
Kontakta oss