Skip to main content
Arrow Electronics, Inc.
Steel_Drum_of_Washing_Machine_Closeup
Løsninger

DevOps

Teknologien, stabiliteten og hastigheten du trenger for at kundene dine kan eie hele livssyklusen for programvareutvikling.

Transformerer virksomheter og kultur

Manufacturing

Hjelp kundene dine med å få produktene sine raskere til markedet

Collaborate

Styrk deres team med bedre samarbeid og fleksibilitet

Conveyor_Roller_System_in_Distribution_Warehouse
Kontinuerlig utvikling og integrasjon

Integrerer IT og programvareutvikling

Kontinuerlig utvikling
Uansett om de bruker Git eller SVN, hjelper vi kundene dine med å bruke VCS-verktøy for å vedlikeholde forskjellige kodeversjoner.

Kontinuerlig integrasjon
På dette stadiet integrerer vi hele DevOps-livssyklusen og automatiserer hele prosessen for kundene dine.

Female_Software_Engineer _Monitoring_System
Kontinuerlig utrulling, testing og overvåking

Bygg, test og slipp programvare raskere

Kontinuerlig utrulling
Vi gir løpende hjelp gjennom hele utrullingstadiet, fra bygging av koden til utsending av applikasjonene på serverne.

Kontinuerlig testing
Ved bruk av industriledende verktøy automatiserer vi testingen av applikasjoner for å sikre av DevOps-prosessen kjører problemfritt for kundene dine.

Kontinuerlig overvåking
Ved bruk av et utvalg av verktøy overvåker vi applikasjoner døgnet rundt for feil eller krasj.

Bli partner
Kontakt oss