Skip to main content
Arrow Electronics, Inc.
Crowd_Aerial
Služby

Profesionální služby Arrow

Expertízy, na které se můžete spolehnout.

Asian_Business_Women_And_Group

Naše odborné týmy vás mohou podpořit od ve všech fázích vašich projektů – od úvodní konzultace až po implementaci a školení.

Budování profesionálních služeb vyžaduje čas a investice a často tvoří překážku, která odradí od této iniciativy řadu partnerů. Pokud jste se rozhodli rozvíjet a dodávat vlastní služby, měli byste vzít v úvahu různorodost požadavků zákazníků a nutnost udržet si dlouhodobě vysoký standard schopností a dovedností. I další okolnosti – jakými mohou být dovolená, nemoc či neočekávané zpoždění projektu – budou pravidelně testovat schopnost poskytovat takovéto služby na požadované úrovni.

Ať již jste zaujali k profesionálním službám jakýkoli přístup, Arrow vám může nabídout bohatou sadu funkcí, zdrojů a služeb na nejvyšší úrovni. Takže pokud chcete využít našich služeb namísto vašich vlastních, nebo využít naše zdroje pro doplnění svých vlastních dovedností, využijte naši nabídku dostupných, spolehlivých a cenově efektivních služeb.

People_Crowd_On_Pedestrian_Crosswalk

Analýza a technický návrh řešení

Tato služba umožní nalézt v konkrétním prostředí zákazníka správná řešení založená na nejmodernějších technologiích předních světových výrobců, které Arrow ECS přináší na trh v České republice a pro které disponuje silným technickým know-how. Řešení dodá Arrow ECS formou projektu na změnu a doplnění IT infrastruktury zákazníka na míru tak, aby splňovalo zákazníkovy potřeby, řešilo stávající problémy a bylo plně začlenitelné do stávajícího prostředí.

New_York_City_Intersection_Aerial

Základní instalace

Ke všem produktům, které Arrow ECS dodává a které představují současnou technologickou špičku v IT, disponujeme hlubokým technickým know-how. V rámci služby “Základní instalace” nabízíme zákazníkům základní zprovoznění produktu v místě tak, aby bylo možné jej začít používat v konkrétním prostředí.

Steel_Drum_of_Washing_Machine_Closeup

Pokročilá instalace

Pokročilá instalace produktu zahrnuje svým rozsahem základní instalaci a přidává k ní konfiguraci pokročilých a doplňkových vlastností produktu. Výsledkem je tak produkt zprovozněný v místě u zákazníka nejen po stránce základní funkcionality, ale i jeho integrace do stávajícího IT prostředí tak, že je funkčně sladěn s ostatními technologiemi.

Evening view of glass office building

Implementace

Implementace je komplexní služba určená pro úplné nasazení složitějších produktů nebo produktových celků z nabídky Arrow ECS v prostředí zákazníka. Nedílnou součástí této služby je tvorba implementačního projektu, který v technicky dostatečně podrobné míře popíše cíl projektu, výchozí stav, navržené řešení a kroky při jeho nasazení tak, aby bylo cíle projektu dosaženo v zákazníkem stanoveném čase, kvalitě a s co nejmenším dopadem na stávající provoz.

Man and woman talk by window

Kontaktujte nás

Pro více informacích o profesionálních službách Arrow nás prosím kontaktujte emailem (sale.ecs.cz@arrow.com) nebo telefonicky (Ostrava +420 597 488 811, Praha +420 266 109 211).