Skip to main content
Arrow Electronics, Inc.
Green Fields Aerial
Produkty

Pulse Secure

Řešení pro zabezpečení přístupu ve všech typech sítí.

Bezpečný přístup pro novou generaci

Four_Colleagues_Sitting_In_Meeting_Area

O Pulse Secure

Pulse Secure řeší problémy podniků po celém světě tím, jak vytváří řešení měnící způsob, jakým lidé bezpečně používají svá podniková zařízení. Pulse Secure se výhradně zaměřuje na poskytování řešení pro zabezpečení přístupu pro lidi, zařízení, věci a služby.

Již řadu let spoléhají podniky jakékoli velikosti působící v jakémkoli odvětví na jejich integrované VPN sítě, řízení síťového přístupu a řešení pro mobilní bezpečnost, aby zajistily svým zaměstnancům bezproblémový a bezpečný přístup k systémům v jejich organizacích

2 people in a modern hallway

Arrow a Pulse Secue

Jako distributor Pulse Secure v České republice má Arrow ideální pozici pro rozvoj a podporu vašich obchodních aktivit s řešeními společnosti Pulse Secure. Díky našim dlouhodobým a skvělým vztahům se společností Pulse Secure vám může partnerství s Arrow poskytnout opravdové služby s přidanou hodnotou, které vám umožní maximalizovat vaši profitabilitu a využít nových tržních příležitostí.

Female sprinter running on track nearing the finals

Nabídka produktů Pulse Secure

 • Pulse Connect Secure umožňuje zákazníkům bezpečně a kontrolovaně přistupovat k firemním datům a aplikacím.

  Firemní domovská stránka může být přístupná pro zaměstnance, partnery, zákazníky
  přes webový prohlížeč s podporou SSL a internetového připojení.

  Pulse Connect Secure autorizuje zdroje, které jsou přístupné uživateli skrze extranet
  session hostované na tomto zařízení.

  Zároveň umožňuje kontrolu koncového bodu, který chce přistupovat skrze Pulse Connect
  Secure k firemním datům. Díky tomuto zařízení jsme schopni zkontrolovat zdraví a
  bezpečnost koncového bodu ještě před tím než jej autorizujeme a povolíme přistoupit
  k firemním zdrojům.

 • Pulse Policy Secure (PPS) je síťový přístupový kontroler, které poskytuje síťový přístup
  pouze autorizovaným a bezpečným uživatelům a zařízením. PPS chrání Vaši síť a zároveň
  brání kritické aplikace a citlivá data skrze NAC management, monitoring.

  Zároveň snižuje náklady a složitost nasazení přístupu umožňující granulární přístup,
  identitu a ovládání rolí od poboček až po datová centra.

  Řeší také většinu výzev jako jsou vnitřní hrozby, kontrolu přístupu hosta a dodržování
  předpisů a pravidel ve firemní síti. Řešení PPS používá rámec AAA, který obsahuje uživatelské profily, atributy, skupinové role a identity. Poté spojí informace o totožnosti
  uživatele s koncovým bodem a sítí a použije výslednou politiku mapování uživatele na
  příslušnou roli během přístupové relace.

  Řešení PPS používá ověření koncových bodů k umístění uživatelů do konkrétních
  přístupových skupin. Skupiny mohou mít zajištěný přístup k různým prostředkům na
  základě mechanismů řízení přístupu, jakou jsou virtuální sítě LAN (VLAN), filtry nebo
  seznamy řízení přístupu (ACL). Můžete také definovat další parametry QoS pro relaci
  k dané roli k vynucení zásad, tak aby k aplikacím a datům měli přístup pouze oprávnění
  uživatelé.

  Řešení umožňuje přístup pouze od uživatelů, kteří jsou v souladu s definovanými
  bezpečnostními zásadami.
 • Pulse One poskytuje unifikovaný management pro zařízení Pulse Connect Secure (PCS) a
  Pulse Policy Secure (PPS) v jednotné uživatelsky jednoduché konzoly.

  Pulse One je management konzole pro správu, nabízející administrativní end-to-end
  správu ovládání a viditelnost potřebnou pro správu vzdáleného, místního a mobilního
  přístupu k jakýmkoliv podnikovým aplikacím.

  Správci používají intuitivní konzoli založenou na rolích ke sledování stavu systému,
  správě zásad zabezpečení, řešení problémů, hlášení stavů zařízení a publikovat
  konfiguraci pro Pulse Secure zařízení a mobilní zařízení.
 • Pulse Workspace
  Je BYOD (bring your own device) řešení, umožňující zaměstnancům přinést své vlastní
  zařízení do firemní sítě a využívat dostupných firemních prostředků.

  Pulse Workspace je kontejner pro použití BYOD, se zabezpečením, které odděluje
  podniková a zaměstnanecká data, podporuje vzdálenou správu podnikových dat na
  koncovém uživatelském zařízení. V případě ztráty zařízení je možné vzdáleně smazat
  tento firemní kontejner s firemními daty.

  Podniky spoléhají na Pulse Workspace pro rozšíření a zjednodušení mobility, aby
  vyhovovaly jejich obchodním a provozním potřebám. Pulse Workspace poskytuje základní
  funkce EMM potřebné k ochraně firemních zařízení a umožnění jejich použití v mobilních
  aplikacích a cloudových službách. Vše prostřednictvím centralizované konzole, kterou lze
  nasadit v cloudu nebo fyzicky na PSA zařízení.
 • vADC
  Application delivery controller poskytuje vysokou dostupnost a řízení provozu podle
  zatížení. Poskytuje kontrolu, inteligenci, zabezpečení a odolnost pro veškerý provoz
  aplikací.
 • Traffic Manager je umístěn mezi internetem a servery typu back-end a slouží jako
  reverzní proxy. To lze v případě potřeby použít ve spojení se samostatným firewallem.
  Provoz přijímaný z internetu je přenášen dála na nejvhodnější server typu back-end,
  který odpoví na požadavek.
 • vWAF (web application firewall)
  Tradiční IT bezpečnostní systémy byly vyvinuty pro ochranu komunikace na transportní
  úrovni(transport level) a - z historických důvodů - nemohou ve větší míře kontrolovat
  HTTP požadavek. To znamená, že musíte propustit každý HTTP požadavek, jinak by
  veškerá komunikace byla blokována. Skutečnost, že různé jazyky webových skriptů,
  aplikační frameworky a webové technologie nabízené vytváří prakticky neomezený počet
  bezpečnostních mezer - ideální výchozí pozice pro hackery

Obchodní kontakty

Bubenicek Tomas

Tomáš Bubeníček

+420 602 319 688

tomas.bubenicek@arrow.com

David Stoniš

+420 776 251 712

david.stonis@arrow.com

Technický kontakt

Kratos Josef

Josef Kratoš

+420 725 779 479

josef.kratos@arrow.com

Pulse Secure zdroje